1. Logio Mewn / Cofrestru
Newyddion a Digwyddiadau
Mae aelwydydd ym Mhowys yn cael eu hannog i ailgylchu'r holl fwyd gwastraff y byddant yn ei gynhyrchu dros gyfnod y Nadolig trwy ddefnyddio'r gwasanaeth casglu wythnosol o ymyl y ffordd
Mae cwmni lleol wedi dosbarthu celfi yr ystyrir eu bod yn weddill wedi agor pum ysgol newydd ym Mhowys i achosion da yn y sir
Bydd cyfle i drigolion Powys ofyn cwestiynau yng nghyfarfod nesaf y cyngor sir fel rhan o fenter i annog y cyhoedd i gymryd rhan
Bydd sbwriel a gwastraff ailgylchu'n cael eu casglu deuddydd yn hwyrach yn ystod wythnos y Nadolig ac yna ddiwrnod yn hwyrach yn ystod y Flwyddyn Newydd
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau