1. Logio Mewn / Cofrestru
Newyddion a Digwyddiadau
Bydd dirprwyaeth masnach o fusnesau Canolbarth Cymru'n ymweld â'r Senedd yn ddiweddarach y mis yma i ddwyn sylw Llywodraeth Cymru at uchelgeisiau economaidd a dyheadau buddsoddiad y rhanbarth
Mae'r cyfle yn cael ei gynnig i yrwyr aeddfed yng ngogledd Powys i ddiweddaru eu gwybodaeth am yrru ar y ffyrdd, diolch i weithdy anffurfiol a drefnir gan y cyngor sir
Mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i drigolion y sir am eu barn ar ddwy set ychwanegol o ganllawiau a fydd yn cael eu defnyddio i gefnogi'r Cynllun Datblygu Lleol y mae'r sir wedi'i fabwysiadu
Mae Cyngor Sir Powys yn dathlu cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ar draws ei stoc dai
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau