1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Croeso i'n Gwefan
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Ymddangosodd Tanat Valley Developments Ltd a chyfarwyddwr y cwmni David Jones o Lanfyllin gerbron Llys Ynadon Llandrindod
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £1 miliwn sydd ar gael i fusnesau Cymru
Mae dyn o Landrindod a fu'n bygwth Swyddog Cyngor Sir Powys wedi derbyn rhyddhad amodol o ddeuddeg mis.
Mae gwahoddiad yn cael ei roi i drigolion y Trallwng i gyflwyno eu sylwadau ar gynlluniau arfaethedig ar gyfer yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar gyn safle Maesydre yn y dref
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau