RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arwyr y Byd Gwyllt, Sialens Ddarllen yr Haf 2021

Beth am fod yn Arwr y Byd Gwyllt yr haf yma!

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei chynnal dros wyliau'r haf ymhob rhan o'r DU.Arwyr y Byd Gwyllt logo

Yn 2021, mae'r Reading Agency yn gweithio gyda'r WWF i gynnig Arwyr y Byd Gwyllt, sialens ar thema natur a fydd yn ysbrydoli plant i ymgysylltu â materion amgylcheddol.

Nod y sialens yw darllen 6 llyfr dros wyliau'r haf. Pan fydd y plant yn gorffen, byddant yn derbyn medal a thystysgrif.

Mae tair ffordd o roi cynnig ar y sialens eleni:

Gwyddom fod darllen er pleser yn bwysig i ddatblygiad plant, ac y bydd cymryd rhan yn sialens Ddarllen flynyddol yr Haf yn eu helpu i barhau i ddarllen gydol gwyliau haf yr ysgol, gan atal y cwymp mewn darllen yn ystod yr haf pan na fydd y plant yn yr ysgol.

www.facebook.com/buddingreaders

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu