gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Teclynwyr Sialens Ddarllen yr Haf 2022

Ymunwch â'r Teclynwyr yr Haf hwn! 
Teclynwyr

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei chynnal dros wyliau'r haf ymhob rhan o'r DU. Ar gyfer 2022, mae'r Asiantaeth Ddarllen wedi cyfuno â'r Grŵp Amgueddfa Wyddoniaeth i greu 'Teclynwyr', Sialens sy'n ymwneud â gwyddoniaeth ac arloesedd!

Nod y sialens yw darllen 6 llyfr dros wyliau'r haf.  Bydd y rhai sy'n cwblhau'r Sialens yn derbyn medal a thystysgrif, taleb nofio i'r teulu am ddim a bydd eu henwau'n cael eu cynnwys mewn raffl.

Mae dwy ffordd o roi cynnig ar y sialens eleni:

  • Ewch i'ch llyfrgell leol, cofrestrwch ar gyfer y sialens, a dewiswch eich 6 llyfr o'r dewis eang sydd ar gael.
  • Os ydych rhwng 4 ac 11 oed, gallwch gofrestru ar-lein yn www.sialensddarllenyrhaf.org.uk  i gael y sialens ddigidol. Darllenwch o leiaf 6 o lyfrau, naill ai rhai sydd gennych gartref, neu e-lyfrau neu e-lyfrau sain wedi'u benthyg o BorrowBox (https://powys.borrowbox.com).

Gwyddom fod darllen er pleser yn bwysig i ddatblygiad plant, ac y bydd cymryd rhan yn sialens Ddarllen flynyddol yr Haf yn eu helpu i barhau i ddarllen gydol gwyliau haf yr ysgol.

Llyfrgelloedd Powys a 'Mad Science and Xplore! Science Discovery Centre'

Sesiynau a gynhelir gan Xplore! Science Discovery Centre

Dydd Mawrth    2/8/22 Llyfrgell Tref-y-clawdd 11 - 12 ebost knightoncomm@gmail.com ffôn 01547 428088

Dydd Mawrth    2/8/22 Llyfrgell Tref-y-clawdd 2 - 3 ebost knightoncomm@gmail.com ffôn 01547 428088

Dydd Gwener    5/8/22 Llyfrgell Drenewydd 11 - 12 ebost newtown.library@powys.gov.uk ffôn 01686 626934

Dydd Gwener    5/8/22 Llyfrgell Drenewydd  2 - 3 ebost newtown.library@powys.gov.uk ffôn 01686 626934

Dydd Mawrth    9/8/22  Llyfrgell Llanfyllin 11 - 12 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/382777737517

Dydd Mawrth    9/8/22  Llyfrgell Y Trallwng ac Amgueddfa Powysland 2 - 3 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/382829281687   

Dydd Mercher   10/8/22 Llyfrgell Llanidloes 11 - 12 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/382849462047

Dydd Mercher   10/8/22 Llyfrgell Rhaeadr 2 - 3 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/382854186177

Dydd Mercher   17/8/22 Llyfrgell Machynlleth 11 - 12 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/382858037697

Dydd Mercher   17/8/22  Llyfrgell Machynlleth 2 - 3 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/382949511297

Sesiynau gan  'Mad Science'

Dydd Iau  11/8/22  Y Gelli Gandryll 10:30 - 11:30 i archebu ymweliad  https://www.eventbrite.co.uk/e/380499683797

Dydd Iau   11/8/22 Llandrindod 1 - 2 i archebu ymweliad  https://www.eventbrite.co.uk/e/380493405017

Dydd Mawrth    23/8/22 Ystradgynlais  10 - 11 i archebu ymweliad  https://www.eventbrite.co.uk/e/381675801597

Dydd Mawrth    23/8/22Y Gaer Aberhonddu 12:30 - 1:30 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/381684537727

Dydd Mawrth    23/8/22 Crughywel 2:30 - 3:30 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/381688319037

Dydd Mercher   24/8/22 Llanfair-ym-Muallt 11:00 - 12:00 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/379018834537

Dydd Mercher   24/8/22  Amgueddfa Maesyfed 1:30 - 2:30 i archebu ymweliad https://www.eventbrite.co.uk/e/379691957867