1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Adolygiad i'r Disgownt i Berson Sengl

Rydym yn parhau i adolygu disgowntiau a fydd yn helpu i adnabod ceisiadau twyllodrus ymhlith talwyr treth y cyngor sy'n ceisio twyllo'r system.

Bob blwyddyn mae awdurdodau lleol ar draws y wlad yn derbyn nifer fawr o geisiadau am ddisgownt i berson sengl.  Yn anffodus nid yw pob un o'r ceisiadau hyn yn rhai go iawn, a'r un fath â'r rhai sy'n hawlio budd-daliadau ar gam, mae'r bobl hyn yn hawlio gostyngiadau ffug ar eu biliau.

Trwy ddeddfwriaeth, mae'n bosibl erlyn twyllwyr treth y cyngor yr un fath â thwyllwyr budd-daliadau, a hynny trwy'r llysoedd a'u gorfodi i ad-dalu'r arian.
Byddwn bob amser yn sicrhau bod pob cais am ddisgownt yn rhai go iawn. Ond, ar adegau fe all fod yn anodd esbonio amgylchiadau. I helpu yn y sefyllfaoedd hyn, rydym wedi cynnwys rhai cwestiynau cyson sy'n gallu codi dros gyfnod yr adolygiad.

Llenwi eich Adolygiad i Ddisgownt i Berson Sengl ar-lein

Beth ddylech chi wneud nawr?

Cadarnhewch eich manylion cyfredol trwy glicio ar y ddolen Adolygu Disgowt Person Sengl uchod.  I gael hyd i'ch ffurflen bydd angen i chi roi eich rhif PIN unigryw.  Gallwch ddod o hyd i'r rhif PIN hwn ar y llythyr yr ydym wedi anfon atoch.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ewch i'r adran Cwestiynau Cyson ar Ddisgowntiau i Berson Sengl.

Cwestiynau Cyson ar Ddisgowntiau i Berson Sengl

 

Contacts

  • Phone: Council Tax / Business rates team on 01597 827463 (between the hours of 9:00 am and 4:00 pm only)
  • Email: revenues@powys.gov.uk
  • Write to us at: Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG
  • Type=articles;Articleid=4856;Title=Report Council Tax Fraud here;CallToAction=no;


Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu