1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae'ch bin gwastraff gardd ar y ffordd
Darllen mwy

Amgueddfa Powysland

Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n paratoi i symud llyfrgell Y Trallwng i mewn i Amgueddfa Powysland dros y misoedd nesaf.  Bydd Amgueddfa Powysland yn cau i ymwelwyr ddydd Llun 15 Ebrill wrth i ni baratoi ar gyfer y symud. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ni symud rhai o arddangosfeydd yr amgueddfa a'u hailgynllunio er mwyn creu digon o le ar gyfer y llyfrgell.

 

Powysland museum image

Mae'r amgueddfa'n dangos archeoleg a hanes cymdeithasol Maldwyn o'r cyfaneddwyr cynhanesyddol cyntaf i'r 20fed ganrif, ac mae'r cyfan mewn warws sydd wedi'i ailwampio a'i adfer ger Camlas Sir Drefaldwyn.

Admission: Free

Rhybudd parcio:  Nid oes lle parcio yn yr amgueddfa, defnyddiwch y maes parcio talu ac arddangos agosaf.
Manylion digwyddiadau Amgueddfa Powysland ymaManylion casgliadau Amgueddfa Powysland yma

 

Sefydlwyd Amgueddfa Powysland yn y Trallwng gan gymdeithas hanes lleol, sef y Powysland Club yn 1874 ac fe'i lleolwyd yn yr adeilad cyntaf i'r diben yng Nghymru. Yn 1974, derbyniodd Cyngor Sir Powys y cyfrifoldeb o redeg yr Amgueddfa, ond erbyn hynny, roedd yn amlwg nad oedd yr adeilad bellach yn addas fel amgueddfa; yn 1990, symudwyd y casgliadau i hen warws ger Camlas Sir Drefaldwyn, a oedd wedi'i adfer a'i ailddodrefnu'n ofalus i fod yn gartref i amgueddfa fodern.

Mae'r amgueddfa'n dangos archeoleg a hanes cymdeithasol hen Sir Drefaldwyn ac mae'r tair oriel barhaol yn adlewyrchu'r meysydd hyn. Caiff pedwaredd oriel yr Amgueddfa ei chadw ar gyfer arddangosfeydd dros dro. Mae gan yr Amgueddfa raglen brysur o arddangosfeydd dros dro ar amrywiaeth eang o bynciau.

Mae Amgueddfa Powysland yn apelio at bob oedran a phob math o bobl.  Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

 

Oriau Agor 

Medi - Mai
DiwrnodAmser
Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener11 a.m. -1 p.m. a 2-5 p.m.
Dydd Sadwrn11am - 2pm
Dydd Mercher a Dydd Sular gau

 

Mehefin - Awst
DiwrnodAmser
Dyddiau'r Wythnos10.30 a.m. -1 p.m. a 2-5 p.m.
Dydd Sadwrn10.30 am - 3 pm
Dydd SulAr Gau

 

Contacts


 

Feedback about a page here
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu