Disgyblion yn rhannu'u barn ar y cynnig i uno ysgolion Llanfair Caereinion

Image of primary school children taking part in a virtual consultation event

16 Tachwedd 2020

Image of primary school children taking part in a virtual consultation eventMae disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd Llanfair Caereinion wedi rhannu eu barn ar gynigion i uno ysgolion y dref.

Mae Cyngor Sir Powys am sefydlu ysgol newydd bob oed yn Llanfair Caereinion ac maent yn ymgynghori ar hyn o bryd ar y cynigion wedi i'r Cabinet roi cymeradwyaeth i hyn ddiwedd mis Medi.

Yr wythnos hon, cynhaliodd Tîm Trawsnewid Addysg y cyngor ddigwyddiad rhithwir gan wahodd disgyblion o Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion C.P. School ac Ysgol Uwchradd Caereinion a gofynnwyd iddynt am eu barn ar yr uno arfaethedig.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn i ddiolch i'r disgyblion am rannu eu barn ar ein cynnig i uno'r ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd yn Llanfair Caereinion i greu ysgol newydd bob-oed.

"Cawsom sesiwn rhagorol gyda'r disgyblion o'r ysgol gynradd a chawsom farn gall gan grŵp da iawn o blant, a rhannodd myfyrwyr yr ysgol uwchradd eu hamser a'u barn yn hael.

"Mae'n bwysig ein bod yn clywed llais ein dysgwyr, a bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i'w barn cyn i ni benderfynu unrhyw beth."

Y bwriad yw cau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion a sefydlu ysgol newydd bob oed ar y ddau safle presennol o fis Medi 2022.

Ar hyn o bryd mae 162 o ddisgyblion yn yr ysgol gynradd a 465 o ddisgyblion yn yr ysgol uwchradd.

Bydd y cynigion yn helpu'r cyngor i gyflenwi ei Strategaeth Trawsnewid Addysg, sy'n ceisio gwella hawliad a phrofiad y dysgwr. Cymeradwywyd y strategaeth yn ôl ym mis Ebrill.

Mae amser o hyd i bobl sy'n byw yn Llanfair Caereinion a'r ardal gyfagos i gyflwyno'u barn ar y cynigion, a bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Mawrth 24 Tachwedd.

I ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i Trawsnewid Addysg ac yna dilyn y dolenni i gyflwyno'ch barn ar-lein.

Fel arall gallwch ymateb i ni yn ysgrifenedig trwy anfon e-bost i school.consultation@powys.gov.uk neu lythyr trwy'r post at y Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu