Y Cyngor yn derbyn allweddi i adeilad newydd

Image of people outside the new Welshpool Church in Wales Primary School

16 Tachwedd 2020

Image of people outside the new Welshpool Church in Wales Primary SchoolMae prosiect ar ysgol newydd yng ngogledd Powys wedi cyrraedd carreg filltir wrth i'r contractwyr drosglwyddo allweddi'r adeilad newydd i'r cyngor sir.

Derbyniodd Cyngor Sir Powys yr allweddi i Ysgol Gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng gan y prif gontractwr Pave Aways ar ôl gorffen y gwaith ar y prif adeilad.

Bydd yr ysgol newydd yn helpu'r cyngor wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, sef strategaeth uchelgeisiol deng mlynedd a gafodd sêl bendith nôl ym mis Ebrill.

Dyma hefyd yr ysgol gynradd Passivhaus gyntaf i'w hadeiladu gan y cyngor.

Bydd y cyngor nawr yn gweithio gydag arweinwyr yr ysgol ar weithgareddau pontio i sicrhau fod yr ysgol yn barod i agor erbyn mis Ionawr 2021 a bydd Pave Aways yn parhau ar y safle tan fis Rhagfyr.

Mae gwaith ar dirlunio, mynediad a'r maes parcio yn parhau a bydd rhywfaint o'r gwaith hwn yn parhau tan y Flwyddyn Newydd, ond bydd yn ddiogel i'r ysgol agor.  Bydd llwybr teithio llesol newydd i'r ysgol hefyd yn barod erbyn i'r ysgol agor.

Dechreuodd y gwaith ar yr ysgol newydd nôl ym mis Gorffennaf 2018 ond daeth y gwaith i ben yn sydyn ym mis Mawrth 2019 pan aeth y cwmni Dawnus i ddwylo gweinyddwyr.

Ailgydiodd cwmni Pave Aways yn y gwaith ar ddechrau'r flwyddyn ar ôl cael y cytundeb i orffen y prosiect, ond cafwyd oedi eto oherwydd y pandemig.

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng yw'r prosiect diweddaraf i'w gwblhau gan y cwmni o Knockin. 

Mae'r cwmni wedi adeiladu sawl prosiect i'r cyngor gan gynnwys adeiladu adeilad newydd i Ysgol Carno a gwaith adnewyddu sylweddol yn Ysgol Glantwymyn.  Roedd y ddau brosiect yn rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Rwy wrth fy modd ein bod ni wedi derbyn yr allweddi i Ysgol newydd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng.

"Hoffwn ddiolch i gymuned yr ysgol am eu hamynedd dros gyfnod anodd a dyrys.  Dim ond rai wythnosau sydd rhaid aros nawr cyn agor y drysau yn y Flwyddyn Newydd.

"Mae'r ysgol newydd yn rhan bwysig o'n strategaeth i drawsnewid addysg ym Mhowys gan ddarparu amgylchedd dysgu lle bydd dysgwyr a staff addysgu'n gallu ffynnu a chyrraedd eu potensial."

Ariennir y prosiect adeiladu gan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru gyda Chyngor Sir Powys yn ariannu 50%.  Mae'r prosiect yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru.

Dywedodd Steven Owen, Rheolwr Gyfarwyddwr Pave Aways: "Yn ogystal â darparu ysgol gyfoes sy'n effeithlon o ran ynni a fydd yn gwasanaethu plant Y Trallwng am flynyddoedd i ddod, mae'r gwaith adeiladu wedi rhoi hwb anferthol i'r economi.

"Mae'r prosiect wedi cynnig nifer fawr o swyddi ar y safle a thrwy'r gadwyn gyflenwi.  Mae creu adeilad o'r maint hwn sy'n cyrraedd safonau Passivhaus yn dipyn o gamp a dylai pawb fu'n gweithio ar yr ysgol fod yn falch dros ben."

Dywedodd Justine Baldwin, Pennaeth Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng: "Mae hwn yn adeilad hyfryd ac yn amgylchedd dysgu perffaith i'r plant.  Rwy'n credu y byddan nhw wrth eu bodd gyda'r ysgol newydd ac ry'n ni mor gyffrous i ddod yma yn y Flwyddyn Newydd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu