Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth

Mae Cyngor Sir yn ymgynghori ar gynnig i symud Ysgol Bro Hyddgen ar hyd y continwwm ieithyddol.

 

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar y cynigion canlynol:

  • Gwneud newid wedi ei reoleiddio i newid cyfrwng dysgu Ysgol Bro Hyddgen o Ddwyieithog (dwy ffrwd) i cyfrwng Gymraeg
  • Byddai hyn yn cael ei gyflwyno dros gyfnod o amser , flwyddyn wrth flwyddyn, gan ddechrau gyda Derbyn ym Medi 2022

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 8 Rhagfyr 2020 a bydd yn gorffen ar 26 Ionawr 2021.

 

Ddogfennaeth Ymgynhori

 

Gwneud ymateb

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

  • Lenwi'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad - fersiwn ar-lein ar gael isod neu fersiwn Word ar gael uchod
  • Anfon e-bost at y Tîm Trawsnewid Ysgolion - school.consultation@powys.gov.uk
  • Ysgrifennu at y Tîm Trawsnewid Ysgolion, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Dweud eich Dweud

Mae copïau papur o'r ddogfen ymgynghori ar gael trwy gysylltu â'r Tîm Trawsnewid Addysg gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu