Swyddfa ardal newydd Y Trallwng i'w alw'n Tŷ Maldwyn.

Photograph of council building in Welshpool

Tachwedd 17, 2020

Photograph of council building in Welshpool Cyhoeddodd yr awdurdod y bydd swyddfa Cyngor Sir Powys yn Y Trallwng yn cael ei alw'n Tŷ Maldwyn.

Bydd yr adeilad ar Brook Street yn creu lle swyddfa i staff y cyngor - gyda chanllawiau Covid-19 - yn ogystal â lle diogel i staff gofal cymdeithasol gwrdd â theuluoedd.

Bydd staff yn symud i'r adeilad ym mis Rhagfyr.  Mae rhan olaf y gwaith yn digwydd ar hyn o bryd a bydd y staff yn symud o Neuadd Maldwyn i leoliad mwy canolog yn y dref.  Bydd Neuadd Maldwyn yn cael ei addasu'n llety Gofal Ychwanegol i bobl hŷn mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai ClwydAlyn - yn amodol ar dderbyn caniatâd cynllunio.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Eiddo: "Bydd Tŷ Maldwyn yn cynnig llety modern, Covid-19 diogel i'n staff sydd angen mynd i'r swyddfa a/neu cwrdd â defnyddwyr gwasanaethau.  Rydym wedi bwrw ati'n bragmataidd gyda'r gwaith hwn, yn prynu dodrefn newydd lle'r oedd angen ond hefyd wedi ail-ddefnyddio rhai dodrefn o Neuadd Maldwyn.

"Roedd Neuadd Maldwyn yn adeilad prydferth, ac mae'n dal i fod, ond fel lle swyddfa, nid oedd yn addas i'r diben.  Pan fydd staff yn dechrau defnyddio Tŷ Maldwyn, rydym yn gobeithio y byddan nhw'n bles gyda'r cyfleusterau modern a golau, ac wrth gwrs, y bydd defnyddwyr gwasanaethau hefyd yn elwa o'r amgylchedd newydd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu