Helpu staff gofal cymdeithasol i astudio am radd

Photograph of three social care staff who've now obtained their degree

Tachwedd 18, 2020

Photograph of three social care staff who've now obtained their degree Mae staff gofal cymdeithasol Cyngor Sir Powys wedi bod yn dathlu ar ôl llwyddo i ennill gradd Gofal Cymdeithasol dros yr haf.

Mae Rachel Vale, Ann Barrington, Chloe Campfield, Zoe Price a Samantha Robertson oll yn gweithio i Gyngor Sir Powys ac wedi derbyn cefnogaeth i astudio am radd dros y ddwy flynedd ddiwethaf wrth weithio.

Mae'r wythnos hon yn wythnos Gofalwn Cymru a'r nod yw annog pobl i fynd i weithio i'r sector gofal cymdeithasol.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion.  Dywedodd: "Er i ni groesawu gweithwyr o gefndiroedd gwahanol, mae bob amser yn braf gweld aelodau'r tîm yn camu ymlaen i ennill cymhwyster gradd.  Rydym wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad proffesiynol ein staff ac mae'n braf gweld ymdrechion y swyddogion hyn yn cael eu gwobrwyo gyda chymwysterau a fydd yn eu gwneud yn aelodau mwy gwerthfawr o'r tîm."

Mae Rachel yn gweithio fel Ymarferydd Iechyd a Gofal Cymhleth Parhaus yn ne Powys, gydag Ann yn gweithio yn y Tîm Anableddau Oedolion yn y gogledd.  Mae Chloe yn Weithiwr Cymdeithasol gyda'r Tîm Pobl Hŷn yn y de gyda Samantha'n gwneud yr un fath yn y gogledd.  Mae Zoe yn Weithiwr Cymdeithasol gyda'r Tîm Cymorth a Gofal Plant yng ngogledd Powys.

Roedd angen i'r staff sydd erbyn hyn yn Weithwyr Cymdeithasol fod yn gymwys cyn gallu gwneud cais am swyddi gweithwyr cymdeithasol.  Mae'r cyfan wedi astudio trwy'r Prifysgol Agored.

Ali Bulman yw'r Cyfarwyddwr Corfforaethol sy'n gyfrifol am ofal cymdeithasol.  Dywedodd: "Rwy wrth fy modd bod y staff wedi pasio'u arholiadau ac rwy'n eu llongyfarch nhw i gyd am eu gwaith caled.  Rydym yn hapus iawn i gefnogi'r staff wrth iddynt astudio am yr arholiadau gan ei fod yn helpu pobl i gamu ymlaen yn eu gyrfa o fewn y cyngor ac wrth i ni gynllunio'r gweithlu.  Ond rydym yn dal i chwilio am weithwyr cymdeithasol i ymuno â'r cyngor, felly os oes unrhyw un â diddordeb, ewch i'r dudalen swyddi yn:  https://recruitment.powys.gov.uk/ "

Yn y llun: (o'r chwith) Rachel Vale, Chloe Campfield ac Ann Barrington yw tair o'r tîm sydd wedi graddio mewn Gwaith Cymdeithasol trwy'r Brifysgol Agored.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu