Grŵp llyfrau ar-lein y Gwasanaeth Llyfrgelloedd - yn cyfarfod yn fuan!

Image of a woman on an online video call with a group of people

18 Tachwedd 2020

Image of a woman on an online video call with a group of peopleMae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn falch i lansio Darllenwyr o Bell Powys, grŵp darllen ar-lein i oedolion ar draws y sir.

Rydym yn gwahodd darllenwyr brwd i ymuno â'r sgwrs lyfrau ar-lein bob deufis, o gysur eu cartrefi eu hunain, gyda'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar Zoom.

Bydd y cyfarfod cyntaf ddydd Gwener 27 Tachwedd.  Yn arwain y grŵp fydd Dr. Rhiannon Hooson, llyfrgellydd cangen yn Llyfrgell Llanandras ac yn awdur a bardd o fri.

Bydd y llyfrau dan sylw yn e-lyfrau a ddewisiwyd o gasgliad Borrowbox y llyfrgell.  Y llyfr cyntaf fydd 'A Skinful of Shadows' gan Frances Hardinge - nofel gyffrous o gyfnod rhyfel cartref Lloegr, gyda Makepeace, y prif gymeriad yn ymladd ag etifeddiaeth dywyll.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio - Pobl Ifanc a Diwylliant: "Mae gymaint o aelodau'r llyfrgell yn gweld eisiau'r clybiau darllen dros y pandemig, felly dyma ffordd wych i ailgysylltu a thrafod llyfrau penodol gyda phobl debyg.  Mae modd gwneud hyn o bell, o gysur eich cartrefi eich hunain.

"Mae cyfleoedd di-ri i hyn, gan fod modd cyrraedd pobl o bob cwr o Bowys a fyddai fel arfer yn hollol anarferol.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Rhiannon am roi cynnig ar y fenter newydd hon, ac rwy'n gobeithio y bydd yn mynd o nerth i nerth.  Mae ymgolli mewn llyfr da yn rhoi hwb meddyliol yn ogystal â rhoi cipolwg ar syniadau ac egwyddorion newydd a chip ar fyd teithio a diwylliannau gwledydd pell.   Mae hyn wedi bod yn werthfawr iawn i nifer ohonom wrth i ni gadw'n ddiogel yn ein cartrefi ein hunain."

I gofrestru ar Ddarllenwyr o Bell Powys ac i dderbyn y ddolen i ymuno â'r cyfarfod cyntaf, anfonwch e-bost at presteigne.library@powys.gov.uk

Rydym yn annog unrhyw un sydd heb roi cynnig ar e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-gomics y Gwasanaeth Llyfrgelloedd i wneud hynny - y cyfan sydd ei angen yw eich cerdyn llyfrgell.  Am gyngor ar ddechrau arni, mae staff y llyfrgelloedd yn barod i helpu.  Cysylltwch â'r tîm ar 01597 827460 neu e-bost library@powys.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu