Tracio GPS

Sut y gallwn ni helpu!

Defnyddio technoleg i helpu pobl Powys i barhau i fyw gartref.

Dyma Mary.

Mae hi'n byw gyda'i gŵr mewn tref farchnad fach ym Mhowys.

Mae Mary yn hoffi mynd allan am dro beunyddiol.

Yn ddiweddar mae wedi bod yn colli'i ffordd oherwydd dementia.

Mae ei gŵr yn bryderus iawn.

Rhoeon ni declyn tracio gyda System Leoli Fyd-eang arno i Mary

Nawr, pan fydd Mary'n mynd allan, mae ei gŵr yn gwneud yn siŵr bod ei pheiriant tracio ganddi yn ei phoced.

Os bydd e'n poeni amdani unrhyw bryd, galliff e'i lleoli hi ar unwaith

Hefyd galliff Mary ofyn am help trwy wasgu'r botwm SOS

Mae Mary a'i gŵr yn hapus bod bywyd yn gallu parhau fel arfer.

Ac mae Mary'n gallu parhau i dreulio amser yn gwylio colomennod yn y parc.

Dysgwch fwy.

Galwch Wasanaeth Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion CYMORTH ar 0345 602 7050.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu