Synhwyrydd Drws

Sut y gallwn ni helpu!

Defnyddio technoleg i helpu pobl Powys i barhau i fyw gartref.

Dyma John.

Mae John yn byw ar ei ben ei hun yn ei fyngalo yng ngogledd Powys.

Mae ganddo dri o blant sy'n byw gerllaw.

Mae John wedi datblygu dementia ac yn ddiweddar fe'i darganfuwyd gan yr heddlu yng nghanol y nos yn mynd â'i gi am dro.

Roedd John wedi cychwyn o'r tŷ gyda'r bwriad o wneud rhywbeth, ond roedd e wedi mynd ar goll ac roedd e'n oer iawn.

Roedd plant John yn poeni'n arw y byddai'n gwneud yr un peth eto.

Gosodon ni synwyryddion ar ddrysau byngalo John a'u cysylltu trwy larwm Lifeline â chanolfan fonitro 24/7.

Nawr, os bydd John yn agor ei ddrws yng nghanol y nos, mae'r ganolfan fonitro'n cael ei rhybuddio a gallan nhw ymyrryd ar unwaith.

Mae plant John yn ysgafnach eu calonnau bod dad yn ddiogel ac y galliff e barhau i fyw yn ei gartref ei hun lle mae am fod gyda'i gi.

Dysgwch fwy.

Galwch Wasanaeth Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion CYMORTH ar 0345 602 7050.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu