Synhwyrydd Cadair

Sut y gallwn ni helpu!

Defnyddio technoleg i gefnogi pobl ym Mhowys i barhau i fyw gartref.

Dyma Caitlin!

Mae Caitlin yn byw gyda'i gŵr Tom mewn cartref symudol yng nghanol Powys

Mae gan Tom Glefyd Parkinson.

Bydd e'n cwympo oni bai bod rhywun yn ei gynorthwyo.

Mae'n treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn eistedd yn ei gadair.

Weithiau bydd e'n ceisio codi heb ofyn am gymorth.

Rhoeon ni synhwyrydd cadair a galwr i Caitlin.

Nawr, os bydd ei gŵr yn codi bydd ei synhwyrydd yn ei rhybuddio ar unwaith fel y galliff hi gynorthwyo.

Bellach mae Caitlin yn teimlo'n llawer mwy tawel ei meddwl a galliff hi wneud pethau mae hi'n mwynhau eu gwneud fel trin yr ardd wrth ei phwysau.

Dysgwch fwy.

Ffoniwch Wasanaeth Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion CYMORTH ar 0345 602 7050.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu