System Cadw Golwg ar y Cartref

Sut y gallwn ni helpu!

Defnyddio technoleg i helpu pobl Powys i barhau i fyw gartref.

Dyma Will a Beth!

Mae Will a Beth yn byw yn Awstralia.

Ond mae eu mam yn byw yn Y Trallwng.

Cysylltodd Will â ni oherwydd bod ei fam wedi datblygu dementia.

Mae ei chymdogion yn wych ond roedd angen mwy o help arnyn nhw ar gyfer mam.

Gosodon ni System Cadw Golwg ar y Cartref Canary yn nhŷ mam.

Mae'r system yn cynnwys nifer o synwyryddion sydd wedi eu gosod o amgylch y cartref.

Bellach galliff Will a Beth fewngofnodi i wefan ddiogel a gweld symudiadau mam o gwmpas ei byngalo.

Mae Will yn hoffi gwylio symudiadau mam ar ei liniadur.

Mae'n well gan Beth weld a yw popeth yn iawn ar ei ffôn.

Mae Will a Beth yn gallu rhaglennu'r system i'w rhybuddio os bydd rhywbeth anghyffredin yn digwydd.

Wedyn maen nhw'n cysylltu â chymydog sy'n fodlon helpu.

Mae Will a Beth wedi disgrifio system Canary fel 'Bendith'.

Bellach mae mam yn gallu parhau i fyw ar ei phen ei hun yn ei byngalo.

Dyna'n union lle mae am fod gyda Tiggles.

Dysgwch fwy.

Galwch Wasanaeth Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion CYMORTH ar 0345 602 7050.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu