Dirwy i Breswylydd o Gaersws am dipio anghyfreithlon

Image of fly-tipping in Caersws

19 Tachwedd 2020

Image of fly-tipping in CaerswsMae preswylydd wedi cael ei ddirwyo £150 gan Gyngor Sir Powys am ddympio gwastraff o'r cartref ar dir preifat yng Nghaersws.

Bu tim diogelu yr amgylchedd y cyngor yn ymchwilio i'r digwyddiad ar ôl iddynt gael gwybod amdano gan aelod o'r cyhoedd. Roedd y tîm wedi gallu adnabod y troseddwr o ddogfennau yn y gwastraff a rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig o £150 i'r preswylydd.  Talwyd y ddirwy gan y preswylydd.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet ar faterion Diogelu'r Amgylchedd: "Nid oes unrhyw esgus o gwbl dros dipio anghyfreithlon ar unrhyw adeg.  Ond ar adeg pan fo pawb yn gwneud eu gorau glas i gadw'n ddiogel, mae gweithredoedd gwrthgymdeithasol fel hyn yn annerbyniol.

"Mae lleiafrif bach o bobl yn achosi niwed i'n hamgylchedd prydferth a hefyd yn torri'r gyfraith drwy waredu eu gwastraff yn anghyfreithlon.  Gall unigolion sy'n eu cael yn euog o droseddau o'r fath ddisgwyl cael y cosbau priodol."

Anogir aelodau o'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon er mwyn helpu i ddal a cheryddu troseddwyr. Gallwch roi gwybod am dipio anghyfreithlon ar-lein yma https://cy.powys.gov.uk/article/4292/Rhoi-gwybod-am-dipio-anghyfreithlon

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu