SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

y Gaer

Image of Atrium at y Gaer

24 Tachwedd 2020

Image of Atrium at y GaerMae atyniad blaengar Aberhonddu - y Gaer - ar fin rhoi hwb i ganolfan addysgol a diwylliannol y dref a chynnig profiad gwell i ymwelwyr os bydd partneriaeth yn cael ei gadarnhau.

Fe allai'r atyniad unigryw yng nghanol y dref, a agorodd i'r cyhoedd bron i 12 mis yn ôl, ddod yn brif atyniad partneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys a Grŵp Colegau NPTC.

Flwyddyn yn ôl, aeth Cabinet y cyngor ati i chwilio am sefydliadau fyddai â diddordeb mewn bod yn bartner yn yr atyniad diwylliannol a hanesyddol newydd i leihau effaith ariannol yr adeilad ar y cyngor a gwella mynediad i'r cyhoedd.

Mae'r gwaith wedi denu diddordeb gan nifer o sefydliadau ac mae'r Cabinet wedi cymeradwyo argymhelliad i barhau i gynnal trafodaethau â Grŵp Colegau NPTC i ddod yn bartner gyda'r cyngor sir.

Dan y cynigion, byddai'r grŵp colegau yn defnyddio rhai o ystafelloedd y Gaer a chyfrannu at gostau rhedeg yr adeilad.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet - Diwylliant a Phobl Ifanc: "Mae hwn yn gyfle gwych o ran defnyddio'r lle diwylliannol trawiadol hwn er defnydd addysgol.  Hefyd, mae cael cenhedlaeth o ddysgwyr bodlon yn defnyddio'r adeilad hwn ochr yn ochr â'r llyfrgell a'r amgueddfa'n gwella'r atyniad hwn ymhellach.  Rydym yn croesawu'r gwaith hwn rhwng cenedlaethau a thrwy ymestyn yr oriau agor, byddwn yn gallu gwneud yn fawr o'i botensial.

"Mae y Gaer yn un o atyniadau hanesyddol pwysicaf Powys.  Bydd y bartneriaeth â'r coleg yn ychwanegu safbwynt arall gyda'r nod o annog y genhedlaeth nesaf i werthfawrogi celf o bob math.  Bydd yn golygu bod Aberhonddu, busnesau lleol a'r ardaloedd cyfagos yn cael budd i'r dyfodol."

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae y Gaer yn gynllun datblygu cyfalaf o bwys yn Aberhonddu dan arweiniad Cyngor Sir Powys, ac rydym am wneud yn fawr o'r gallu i ddefnyddio'r cyfleuster cyffrous hwn.  Trwy weithio mewn partneriaeth â Grŵp Colegau NPTC, bydd yn gwella a chyflenwi ein hamcanion i sicrhau y bydd y Gaer yn atyniad diwylliannol ac addysgol o bwys i drigolion Powys ac ymwelwyr â'r sir."

Dywedodd Mark Dacey, Pennaeth a Phrif Weithredwr Grŵp Colegau NPTC: "Mae gan Grŵp Colegau NPTC enw da o ran canlyniadau academaidd, ansawdd yr addysgu a'r dysgu, ei gefnogaeth i fyfyrwyr a'i waith gyda'r diwydiant.  Am yr ail flwyddyn yn olynol fe'n pleidleisiwyd y coleg gorau yng Nghymru yng ngwobrau'r rhai oedd yn gadael ysgol.

"Credwn y bydd symud i'r Gaer yn hanfodol i'n dyfodol yn Aberhonddu a bydd yn gwella'r cysylltiadau hanfodol â'r gymuned yn gyffredinol a gyda'r llu o grwpiau cymunedol llewyrchus.  Mae Coleg Y Bannau Brycheiniog yn y lle anghywir tua milltir i'r gogledd o ganol y dref a'n barn ni yw y byddai ei symud yn helpu i adfywio canol y dref ac yn denu mwy o fyfyrwyr ar gyrsiau oherwydd gwell mynediad, gwell lleoliad a gwell cyfleusterau."

Dan arweiniad y cyngor sir, gyda chefnogaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri a nifer o bartneriaid ariannu eraill, agorwyd y ganolfan yng nghanol y dref fis Rhagfyr diwethaf, ac mae'n ddatblygiad cyfalaf o bwys.  Roedd y gwaith yn cynnwys adfer ac adnewyddu adeilad rhestredig Gradd II Amgueddfa Brycheiniog gan gyfuno'r llyfrgell a'r adeilad cymunedol i greu 'canolfan ddiwylliannol'.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu