SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trafod cais cynllunio am ysgol Gymraeg newydd

Image of three children looking at building construction plans

24 Tachwedd 2020

Image of three children looking at building construction plansBydd cais cynllunio i adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd yn yng ngogledd Powys yn cael ei drafod fis nesaf (Rhagfyr) cyhoeddodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu ysgol i 150 o ddisgyblion gyda chyfleusterau cymunedol ar gyfer Ysgol Gymraeg Y Trallwng, sef ysgol a sefydlwyd yn 2017 yn dilyn proses ad-drefnu.

Bydd y cais cynllunio hwn yn cael ei drafod gan y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ddydd Iau 3 Rhagfyr.

Bydd hwn yn brosiect blaenllaw i'r cyngor gan mai dyma'r gwaith adeiladu cyntaf fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a fydd yn integreiddio'r hen a'r newydd, yr hanesyddol a'r modern.

Bydd y prosiect yn helpu'r cyngor i wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth uchelgeisiol dros ddeng mlynedd a gafodd sêl bendith ym mis Ebrill.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar hen safle Ysgol Maesydre gyda'r hen adeilad rhestredig Gradd II sydd ar hyn o bryd yn cael ei ddefnyddio gan Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng a gafodd ei hadnewyddu i greu cyfleusterau blynyddoedd cynnar a chymunedol.  Bydd estyniad newydd yn cael ei adeiladu i gynnwys neuadd ysgol newydd ac ystafelloedd dosbarth.

Yr adeilad hwn fydd y prosiect Passivhaus hybrid cyntaf yn y DU.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet - Addysg ac Eiddo: "Mae'r rhain yn gynlluniau cyffrous a fydd yn darparu cyfleusterau o'r 21ain ganrif i'n dysgwyr ac ar yr un pryd yn cadw a moderneiddio adeilad rhestredig Gradd II er defnydd pobl Y Trallwng.

"Mae gennym strategaeth i drawsnewid addysg ym Mhowys a bydd adeilad Ysgol Gymraeg Y Trallwng yn dangos ein hymrwymiad i wireddu'r strategaeth bwysig hon.  Pan fydd yn barod, bydd yn cynnig amgylchedd dysgu a fydd yn rhoi lle i ddysgwyr a staff i ffynnu a chyrraedd eu potensial trwy gyfrwng y Gymraeg."

Rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu'n cychwyn ar ôl gorffen adeiladu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng sydd i agor yn y Flwyddyn Newydd.

Mae prosiect adeiladu'r ysgol yn cael ei ariannu trwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru gyda 50% yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Powys.  Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu