SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun Ychwanegiad at y Tâl Salwch Statudol

Mae Cynllun Ychwanegiad at y Tâl Salwch Statudol yn cynorthwyo gweithwyr gofal sy'n derbyn Tâl Salwch Statudol yn unig pan fyddant yn absennol, neu rai nad ydynt yn gymwys i dderbyn SSP.

Mae'n golygu bod cyflogwyr yn gallu talu gweithwyr cymwys eu cyflog llawn os na allant weithio oherwydd COVID-19 neu os oes yn rhaid iddynt hunan-ynysu.

Mae hyn yn dileu'r anfantais ariannol i weithwyr gofal yn sy'n gorfod aros i ffwrdd o'u gwaith. Bydd yn helpu i amddiffyn ein dinasyddion mwyaf agored i niwed.

Bydd angen i chi fynd i'r cynllun yma trwy eich cyflogwr a fydd yn gallu darparu'r manylion angenrheidiol  i chi allu gwneud cais am y tâl.

Mae manylion llawn y cynllun i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru. (https://llyw.cymru/cynllun-ychwanegiad-dal-salwch-statudol-ar-gyfer-covid-19)

Gallai gweithwyr gofal fod â hawl i gael arian o'r cynllun Tâl Cymorth Hunan-ynysu (mae'r wybodaeth ar gael yma yn Taliadau Hunan-Ynysu ond ni allant ddefnyddio'r ddau gynllun, a phenderfyniad y gweithiwr fydd pa cynllun i wneud cais iddo ar gyfer pob cyfnod o absenoldeb. 

Bydd siart lif ar wefan Llywodraeth Cymru'n eich helpu chi benderfynu a oes gennych hawl i gymorth dan gynllun tâl salwch statudol uwch: https://llyw.cymru/cynllun-ychwanegiad-dal-salwch-statudol-ar-gyfer-covid-19-offeryn-gwirio-pwy-syn-gymwys

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu