SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Helfeydd saethu yn cael eu hannog i ddilyn canllawiau

Image of game shooting

25 Tachwedd 2020

Image of game shooting Mae busnesau saethu adar hela ym Mhowys yn cael eu hatgoffa o'u cyfrifoldebau o dan y rheoliadau Coronafeirws diweddaraf, yn dilyn achosion o ddiystyru'r rheolau.

Mae'r rheolau diweddaraf yn nodi y gall gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu, gan gynnwys saethu hamdden, ddigwydd yng Nghymru ar yr amod bod yr holl gyfranogwyr saethu yn byw yng Nghymru a bod dim mwy na deg ar hugain o bobl yn cymryd rhan.

Mae Cyngor Sir Powys wedi cael gwybod am achosion diweddar o dorri amodau lle mae pobl sy'n byw yn Lloegr yn teithio dros y ffin i Gymru i gymryd rhan yn rhai o ddigwyddiadau saethu'r sir.

Ar hyn o bryd, ni chaniateir teithio rhwng Cymru a Lloegr heb esgus rhesymol, megis at ddibenion gwaith pan nad yw'n bosibl gweithio gartref.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Rheoleiddio: "Dim ond pobl sy'n byw yng Nghymru all gymryd rhan yn y mathau hyn o weithgareddau ar hyn o bryd felly mae'n siomedig iawn clywed am achosion diweddar o dorri rheolau yn rhai o ddigwyddiadau saethu'r sir.

"Er mwyn helpu i ddiogelu iechyd pobl, ni ddylai unrhyw un o Loegr ddod i mewn i Gymru ac i'r gwrthwyneb, heb reswm da ac nid yw teithio o Loegr i fynychu digwyddiad saethu yn esgus y gellir ei gyfiawnhau.

"Rydym yn monitro'r sefyllfa'n agos gyda Heddlu Dyfed Powys a byddwn yn defnyddio ein pwerau gorfodi os bydd problemau fel hyn yn parhau.

"Rwy'n gwybod nad yw hi'n hawdd ar hyn o bryd ac ry'n ni gyd yn hiraethu am ychydig o normalrwydd, ond mae'r feirws yn dal i gylchredeg felly daliwch ati i ddilyn y canllawiau a'n helpu i gadw Powys yn ddiogel."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu