SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cefnogwch fusnesau lleol y Nadolig hwn

Support Local Powys Christmas Logo - Cymraeg

26 Tachwedd 2020

Support Local Powys Christmas Logo - CymraegMae trigolion Powys yn cael eu hannog i brynu anrhegion, bwyd a hanfodion eraill i'r ŵyl yn agosach at adref y Nadolig hwn, i helpu rhoi hwb i fusnesau lleol.

Mae coronafeirws wedi cael effaith niweidiol ar yr economi ac mae'r cyfnod sy'n arwain at y Nadolig yn cynnig cyfle gwych i gefnogi cymuned fusnes Powys.

Boed os yw hynny'n prynu twrci oddi wrth gigydd, llysiau o siop gwerthu llysiau, neu anrhegion meddylgar oddi wrth fasnachwyr annibynnol, mae digon o ffyrdd i siopa'n lleol y tymor hwn.

Yn ôl arolwg busnes Covid-19 a gynhaliwyd gan y cyngor ym mis Gorffennaf, dywedodd 67% o bobl eu bod yn poeni am eu busnes yn goroesi a dywedodd 81% fod y pandemig wedi cael effaith ddifrifol ar eu busnes.

Mewn ymateb i hyn, mae'r cyngor wedi bod yn cynnal ymgyrch #PrynuLleolPowys ers yr haf i annog pobl i gefnogi eu busnesau lleol a gwario eu harian yn lleol.

Dywedodd y Cyng. Iain McIntosh, Aelod o'r Cabinet dros Ddatblygu Economaidd: "Mae llawer ohonom yn gwneud llawer o siopa yn ystod y cyfnod yn arwain at y Nadolig, felly fe fydd yn gyfle delfrydol i brynu nwyddau oddi wrth ein masnachwyr lleol.

"Mae wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb, ond yn enwedig i fusnesau bychain. Os byddwn oll yn gwneud ymdrech arbennig i siopa'n lleol lle y gallwn eleni, fe fydd yn rhoi hwb llwyr haeddiannol i'r busnesau hynny.

"Mae ambell stryd fawr wych ym Mhowys i ddewis ohonynt gyda digonedd o amrywiaeth. Gall fod yn hawdd dibynnu ar gewri ar-lein, ond trwy gadw ein harian ym Mhowys, rydych yn cefnogi swyddi lleol ac yn helpu ailadeiladu ein heconomi leol.

"Mae'r cyngor yn parhau i wneud y cyfan y gall ei wneud i gefnogi busnesau. Ar 1 Rhagfyr, rydym yn lansio ymgyrch Nadolig newydd ar gyfryngau cymdeithasol a fydd yn rhoi ychydig o syniadau i siopwyr ar sut i gefnogi busnesau lleol ar gyfer y tymor hwn."

O'r 1 Rhagfyr, gellir dod o hyd i restr o fusnesau yn eich ardal leol ar www.MidWalesMyWay.com

Gellir dod o hyd i help a chefnogaeth i fusnesau ar https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu