SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Annog staff i roi eu ffonau a'u teclynnau heibio am ychydig ar gyfer Dydd Mawrth heb Dechnoleg

Walking

1 Rhagfyr 2020

WalkingMae Cyngor Sir Powys wedi bod yn annog ei staff i ymuno â Dydd Mawrth Di-Dechnoleg heddiw.

Bwriad yr ymgyrch yw helpu i edrych ar ôl lles ei weithwyr lu sy'n parhau i weithio gartref yn ystod pandemig y coronafeirws. Oherwydd eu bod yn gweithio o bell, maen nhw'n dibynnu mwy nag erioed ar dechnoleg i gadw mewn cysylltiad.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, y Cynghorydd Graham Breeze: "Rydym wedi bod yn annog ein staff i gael seibiant o'u gliniaduron, i fynd am dro amser cinio, neu i fynd cerdded cyn neu ar ôl y gwaith fel rhan o Ddydd Mawrth Heb Dechnoleg.

"Rydym wedi bod yn gofyn iddynt edrych ar ôl eu lles eu hunain a gwneud rhywbeth maen nhw'n ei fwynhau o gwmpas eu hymrwymiadau gwaith. Rhywbeth sydd ddim yn cynnwys bwrw golwg ar eu hysbysiadau diweddaraf neu sgrolio trwy e-byst neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol."

Mae Dydd Mawrth Heb Dechnoleg yn rhan o ymgyrch sy'n codi ymwybyddiaeth o'r effaith y mae technoleg yn gallu ei chael ar ein hiechyd meddwl os na chymerwn ni seibiant. Mae mwy o wybodaeth ar gael o: https://www.techtimeout.co.uk/techtimeout-tuesday/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu