SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi ffigyrau ailgylchu Cymru gyfan

Image of a recycling lorry

2 Rhagfyr 2020

Image of a recycling lorryYn ôl y data diweddaraf a gyhoeddwyd gan Stats Cymru, Cymru yw un o'r gwledydd ailgylchu gorau yn y byd ac mae trigolion Powys yn gwneud eu rhan gan gofnodi cyfradd ailgylchu o 63.05%.

Er ymdrechion gwych gan bawb, mae cyfradd ailgylchu swyddogol y sir ychydig yn fyr o darged Llywodraeth Cymru o 64%.  Ond mae ffigyrau Powys yn dangos fod cyfradd ailgylchu go iawn y sir, er diwedd anodd iawn i flwyddyn 2019-20, ychydig dros 64%.  Yn anffodus ni sylwyd ar wall clercio ac anfonwyd y wybodaeth i Gyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru i'w ddilysu cyn gallu cywiro'r gwall.

"Dros y ddegawd hon, mae cyfraddau ailgylchu ym Mhowys wedi cynyddu'n aruthrol o 36.5% yn 2010," esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu.

"Mae targed Llywodraeth Cymru o gyfradd ailgylchu o 64% ar draws y wlad wedi bod yn heriol, ond o ganlyniad i waith caled ac ymroddiad ein trigolion, rydym wedi'i gyflawni, er heb ei ddilysu'n swyddogol."

"Rydym yn gwybod fod trigolion Powys yn ailgylchwyr da sy'n ymfalchio mewn gwneud eu rhan i'r amgylchedd ac mae'r ffigyrau diweddaraf hyn yn cadarnhau fod aelwydydd y sir yn gwneud gwaith gwych.

"Rydym yn deall pa mor anodd yw pethau ar hyn o bryd i nifer o'n trigolion ni ac rydym yn ddiolchgar am eu hymdrechion parhaus i ailgylchu a'u cefnogaeth i'n criwiau ni wrth iddynt weithio'n galed i barhau â'r gwasanaethau tyngedfennol hyn a diogelu ein cymunedau ni.  Diolch yn fawr."

Mae targedau ailgylchu llym Cymru gyfan wedi'u nodi yn strategaeth bresennol Llywodraeth Cymru ar wastraff "Tuag at ddyfodol diwastraff" sy'n gosod llwybr at ddileu gwastraff erbyn 2050.  Gyda'n gilydd bydd y cyngor a thrigolion yn gwneud mwy i gwrdd â'r targed nesaf yn 2024-25 pan fydd angen ailgylchu, ailddefnyddio neu gompostio 70% o'n gwastraff.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu