SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd

Image of artist impression of Ysgol Gymraeg Y Trallwng

3 Rhagfyr 2020

Image of artist impression of Ysgol Gymraeg Y TrallwngMae cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng ngogledd Powys wedi cyrraedd carreg filltir bwysig ar ôl rhoi caniatâd cynllunio, yn ôl y cyngor sir.

Bydd Cyngor Sir Powys nawr yn mynd ati i adeiladu ysgol gyda lle am 150 o ddisgyblion a chyfleusterau cymunedol ar gyfer Ysgol Gymraeg y Trallwng yn y dref. Sefydlwyd yr ysgol yn 2017 yn dilyn ad-drefnu.

Cymeradwyodd Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy'r cais cynllunio heddiw (dydd Iau, 3 Rhagfyr).

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar gyn-safle Ysgol Maesydre. Bydd yr hen adeilad rhestredig Gradd 2, lle lleolir Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru'r Trallwng ar hyn o bryd, yn cael ei adnewyddu ar gyfer cyfleusterau i'r gymuned a'r blynyddoedd cynnar. Bydd estyniad yn cael ei adeiladu a fydd yn cynnwys neuadd ysgol newydd ac ystafelloedd dosbarth.

Bydd y cynllun hwn yn brosiect adeiladu blaenllaw i'r cyngor a'r cyntaf o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i'w hadeiladu yn y sir. Bydd yn gweld cyfuno'r hen a'r newydd, yr hanesyddol a'r modern. Yr adeilad hwn fydd y prosiect hybrid Passivhaus cyntaf yn y Deyrnas Unedig.

Bydd y prosiect yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth uchelgeisiol deng mlynedd yw hon a gymeradwywyd yn gynharach eleni ym mis Ebrill.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rwy'n falch dros ben ein bod wedi cael caniatâd cynllunio. Bydd yr ysgol newydd yn darparu cyfleusterau'r 21ain ganrif i'n dysgwyr tra'n cadw ac yn moderneiddio adeilad rhestredig gradd 2 i gymuned Y Trallwng ei ddefnyddio.

"Mae gennym strategaeth i drawsnewid addysg ym Mhowys ac mae adeilad newydd Ysgol Gymraeg Y Trallwng yn brawf o'n hymrwymiad i gyflawni'r strategaeth bwysig hon. Pan fydd yn cael ei chwblhau bydd yn cynnig amgylchedd dysgu a fydd yn caniatáu i ddysgwyr a staff addysgu ffynnu a chyflawni eu potensial trwy gyfrwng y Gymraeg."

Disgwylir i waith adeiladu ddechrau ar ôl cwblhau adeiladu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru'r Trallwng, ac mae disgwyl i hon agor yn y flwyddyn newydd.

Mae'r prosiect i adeiladu'r ysgol yn cael ei ariannu gan Raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, gyda Chyngor Sir Powys yn ariannu 50 y cant ohono. Mae'r prosiect yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth â Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu