SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet i ystyried achos amlinellol strategol ar gyfer ysgol gynradd newydd

Image of Transforming Education words and its branding

4 Rhagfyr 2020

Image of Transforming Education words and its brandingMae cynlluniau cyffrous am ysgol gynradd newydd gwerth £12.9m yng ngogledd Powys fod gam yn nes yn ddiweddarach y mis hwn os rhydd y Cabinet ganiatâd i'r cynlluniau gael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynllunio i adeiladu ysgol gynradd newydd 270-lle yn y Drenewydd ac wedi paratoi Achos Amlinellol Strategol i'r Cabinet ei ystyried ddydd Mawrth 15 Rhagfyr.

Bydd y cynlluniau buddsoddi yn helpu'r cyngor i gyflenwi ei Strategaeth i Drawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth uchelgeisiol 10-mlynedd a gymeradwywyd yn gynharach eleni (Ebrill).

Bydd yr ysgol newydd yn disodli adeiladau presennol Ysgol Iau Hafren ac Ysgol Fabanod Ladywell Green, sy'n cyfuno i greu ysgol gynradd newydd bob oed. Bydd yr ysgol newydd, Ysgol Calon y Dderwen, yn agor fis Medi 2021.

Bydd yr adeilad newydd yn rhan annatod o raglen Llesiant Gogledd Powys - sef cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i wella iechyd a llesiant ar draws gogledd Powys - a allai arwain at ddatblygu campws llesiant aml-asiantaeth ger yr ysgol newydd, i gyflenwi amrywiaeth o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gyda'i gilydd ar un safle.

Bydd y cabinet yn clywed y bydd £12.9m yn ofynnol ar gyfer yr ysgol newydd, gyda 65% o'r arian yn dod o Raglen Ysgolion y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Y cyngor fyddai'n gyfrifol am y 35% sy'n weddill.

Os cymeradwyir yr achos, bydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg: "Nid yw'r adeiladau ysgol presennol yn addas i ddiwallu anghenion cwricwlwm y 21ain Ganrif nac ychwaith anghenion llesiant y disgyblion.

"Fel rhan o'n Gweledigaeth 2025, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau gyda'r gorau yn y byd. Rydym yn credu bod ein cynlluniau ar gyfer yr ysgol gynradd newydd yn y Drenewydd nid yn unig yn dangos yr ymrwymiad yma, ond byddwn hefyd yn darparu'r cyfleusterau y mae'r plant yn eu haeddu.

"Os cymeradwyir yr Achos Amlinellol Strategol gan y Cabinet a Llywodraeth Cymru, byddai hyn yn cynrychioli buddsoddiad enfawr arall yn seilwaith ein hysgolion."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu