SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Un wythnos ar ôl i ddweud eich dweud am bremiymau Treth y Cyngor

 Image of a country holiday home

7 Rhagfyr 2020

 Image of a country holiday homeMae gan berchnogion a'r cyhoedd yn ehangach un wythnos ar ôl i rannu'u barn am y premiymau Treth y Cyngor ar gyfer eiddo sy'n cael ei ddefnyddio o dro i dro.

Ers 1 Ebrill 2017, mae tai gwyliau neu ail gartrefi a mannau sy'n cael eu gosod ar gyfer y gwyliau ym Mhowys (ond nad ydynt yn cyflawni meini prawf Trethi Busnes) yn destun premiwm Treth y Cyngor o 50%, gan arwain at gyfanswm o ffi Treth y Cyngor o 150%.

Mae'r rheoliadau'n caniatáu ar gyfer premiwm Treth y Cyngor o 100% ar eiddo sydd wedi'u dodrefnu'n sylweddol ond NAD oes unrhyw un yn byw ynddynt fel unig/prif breswylfa. Mae hyn yn arwain at gyfanswm premiwm o 200%.

Dywedodd Y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Mewn cyfarfod ar 24 Medi, rhoddodd y Cyngor ystyriaeth i rybudd o gynnig i gynyddu premiwm Treth y Cyngor ar eiddo sy'n cael ei feddiannu o dro i dro i 75%.

"Trwy'r ymgynghoriad yma rydym yn awyddus i ddeall pa effaith sydd gan eiddo sy'n cael ei feddiannu o dro i dro ar gymunedau Powys, a beth fyddai'r effaith pe byddai'r premiymau'n cynyddu.

"Mae croeso i berchnogion eiddo a'r gymuned ehangach gyfrannu at ddarlun eglur o hyn yn ein holl gymunedau."

I ymateb i'r ymgynghoriad, gall pobl gwblhau'r arolwg ar-lein yn https://haveyoursay.powys.gov.uk/cymraeg/.

Daw'r ymgynghoriad i ben hanner nos, ar ddydd Llun 14 Rhagfyr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu