SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Scamnesty 2020

Scamnesty 2020 Logo

07 Rhagfyr 2020

Scamnesty 2020 LogoMae Safonau Masnach Cenedlaethol wedi lansio ymgyrch i annog pobl i siarad â'u teuluoedd ynglŷn â sgamiau.

Gydol mis Rhagfyr, bydd y Tîm Safonau Masnach Cenedlaethol (NTS), ynghyd â Friends Against Scams, yn rhedeg ymgyrch Scamnesty 2020 (sef amnest negeseuon sgâm). Mae'r ymgyrch wedi'i fwriadu i annog trigolion y DU i sgwrsio â'u teuluoedd ynglŷn â sgamiau ac i anfon unrhyw sgâm neu bost nad oes ei eisiau at y tîm ac am ddim.

Mae Tîm Sgamiau NTS wedi bod yn cydweithio'n agos â'u 'Swyddogion Sgamiau' penodol ac ers 2016, maent wedi atal 10,069,130 eitem o bost twyllodrus rhag gyrraedd aelwydydd y defnyddwyr. Mae'r holl bost a dderbynnir gan Dîm Sgamiau NTS yn cael ei ddefnyddio i ymchwilio i'r rheiny sydd y tu ôl i'r sgâm ac i gyflawni gwaith effeithiol i dorri ar draws y sgâm a gorfodi'r twyllwyr i ddilyn rheolau.

Maen nhw bellach yn agor y cyfeiriad rhadbost i bawb yn y DU!

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Safonau Masnach, y Cyng Graham Breeze: "Wrth i ni ddynesu at y Nadolig, rydym yn cyrraedd cyfnod pan fydd sgamiau ar eu hanterth, ac mae rhagor o ffyrdd na'r arferion i'r twyllwyr dargedu defnyddwyr yn ystod yr holl ruthr.

"Rwy'n annog ein holl drigolion i sgwrsio ag aelodau o'u teulu yn ystod Gŵyl y Nadolig a chofiwch aros yn ddiogel"

Gofynnir i drigolion Powys roi gwybod am unrhyw sgamiau i Dîm Sgamiau NTS a sicrhau bod eu hanwyliaid yn ddiogel ac yn ymwybodol o beryglon sgamiau.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu roi gwybod am sgâm, ewch i dudalen Sgamnest (Scamnesty) ar wefan Friends Against Scams https://www.friendsagainstscams.org.uk/scamnesty

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu