SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwobr i Lyfrgell Ardal Y Drenewydd

Image of Newtown Area Library staff celebrating

7 Rhagfyr 2020

Image of Newtown Area Library staff celebratingCyhoeddwyd fod staff Llyfrgell Ardal Y Drenewydd wedi rhannu gwobr gyntaf Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgelloedd Cymru.

Mae'r wobr yn dathlu cyraeddiadau timoedd sy'n gweithio o fewn gwasanaethau llyfrgelloedd a gwybodaeth ar draws Cymru, yn arbennig y rhai sydd wedi cael effaith bositif ar gymunedau, gan wella gwasanaethau llyfrgelloedd a dangos arferion a phartneriaethau arloesol.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio - Pobl Ifanc a Diwylliant: "Hoffwn longyfarch staff Llyfrgell Y Drenewydd am y wobr hon.  Roedd yn braf clywed fod y tîm ar y rhestr fer ar gyfer y wobr hon o blith timoedd o bob cwr o Gymru a hyd yn oed yn fwy cyffrous o glywed eu bod yn fuddugol.  Mae'n braf gweld y staff yn cael eu cydnabod fel hyn am eu gwaith caled.

"Mae'r wobr yn codi proffil holl staff ein llyfrgelloedd ac mae tîm Y Drenewydd wedi dangos sut y mae timoedd unigryw fel hyn wedi gweithio mor galed a chreadigol i barhau i gyrraedd eu cymunedau trwy iaith lenyddiaeth".

Cyflwynwyd y wobr gan Arglwydd Elis-Thomas AS, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth a Nick Poole, Prif Weithredwr CILIP, y gymdeithas llyfrgelloedd a gwybodaeth yn ystod Diwrnod Agored a chyfarfod blynyddol CILIP Cymru ddydd Iau 3 Rhagfyr 2020.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu