SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Offeryn hunanwasanaeth newydd ar-lein i gwsmeriaid Ailgylchu Masnachol Powys

Image showing Commercial Recycling online portal

8 Rhagfyr 2020

Image showing Commercial Recycling online portalBydd cwsmeriaid gwasanaeth Ailgylchu Masnachol Powys yn gallu cyrraedd a rheoli eu cyfrifon ar-lein trwy borth newydd y cyngor i gwsmeriaid.

Bydd cwsmeriaid presennol eisoes wedi derbyn manylion ar sut i logio ar wefan y cyngor (www.powys.gov.uk) a chysylltu eu cyfrifon o fewn y porth newydd, er mwyn gallu cyrraedd eu cyfrifon yn gyflym ac yn hwylus 24/7.

Mae nodweddion y gwasanaeth newydd hwn yn ychwanegiad gwych i'r gwasanaeth casglu gwerthfawr ac yn cynnwys:

  • gallu gweld manylion eich cytundeb, gan gynnwys lleoliadau safleoedd, y math a nifer y biniau a bocsys, diwrnodau ac amserau casglu a pha mor aml
  • defnyddio'r calendr ar-lein i weld pryd mae'r casgliadau a drefnwyd, ychwanegu casgliadau ychwanegol, ad-drefnu casgliadau a gollwyd ac ati
  • rhoi gwybod am achosion o fethu casglu
  • gofyn am gasgliadau ychwanegol tu hwnt i'r rhaglen arferol
  • rhoi gwybod am ddifrod i'r biniau a gofyn am rhai newydd
  • archebu sachau a dalwyd amdanynt o flaen llaw
  • gweld eich cytundeb a'ch dogfennau Nodyn Trosglwyddo Gwastraff

"Yn ôl y gyfraith (Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, Adran 34), mae dyletswydd gofal ar bob busnes, sefydliad ac elusen i sicrhau fod eu gwastraff a'u deunydd ailgylchu'n cael eu prosesu'n gywir, gan gynnwys unrhyw wastraff a ddaw o waith masnachol a wneir o'r cartref", esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar gyfer Gwastraff ac Ailgylchu.

"Mae'n bwysig i fusnesau wybod beth y gallan nhw ei wneud neu beidio gyda'u gwastraff i gydymffurfio â'r rheolau hyn ac osgoi unrhyw ddirwyon trwm.  Mae gwasanaeth Ailgylchu Masnachol Powys yn gallu gweithio gyda busnesau, sefydliadau ac elusennau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rheolau hyn yn gyfreithlon wrth wneud eu rhan i'r amgylchedd ac ailgylchu gymaint â phosibl.

"Mae'r offeryn hunanwasanaeth newydd hwn yn ychwanegiad gwych i'n gwasanaeth i gwsmeriaid.  Bydd yn gwneud pethau'n haws iddynt reoli eu cyfrifon ar flaenau eu bysedd, unrhyw amser o'r dydd."

Dylai cwsmeriaid Ailgylchu Masnachol gofio logio mewn neu gofrestru am 'Fy Nghyfrif Powys' i gyrraedd yr offeryn hunanwasanaeth ar-lein newydd ar wefan Cyngor Sir Powys.  Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://cy.powys.gov.uk/ailgylchumasnachol

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm yn uniongyrchol: commercial.recycling@powys.gov.uk neu 01597 810829

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu