SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Uwchradd Llanidloes

Powys logo

8 Rhagfyr 2020

Powys logoMae'r cyngor sir wedi datgan fod ysgol uwchradd yng ngogledd Powys i gau wedi i'r pandemig Coronafeirws effeithio ar lefelau staff.

Bydd Ysgol Uwchradd Llanidloes yn cau i ddisgyblion o ddydd Mercher, 9 Rhagfyr gan nad oes ganddynt lefelau digonol o staff i barhau ar agor.

Bydd yr holl ddysgwyr yn derbyn addysg ar-lein hyd at ddydd Gwener 18 Rhagfyr, sef diwrnod olaf y tymor. Bydd yr ysgol yn ailagor i ddysgwyr wedi gwyliau'r Nadolig ar ddydd Mawrth 5 Ionawr, 2021.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Addysg: "Mae'r uwch dîm arwain yn Ysgol Uwchradd Llanidloes wedi cyflwyno nifer o fesurau i sicrhau diogelwch a lles dysgwyr a staff yn ystod y pandemig hwn. 

"Fodd bynnag, mae nifer o staff yr ysgol yn absennol am amrywiol resymau gan gynnwys staff yn gofalu am blant ifanc sydd wedi cael eu hanfon adref i hunanynysu, staff sydd wedi derbyn cyngor i hunanynysu gan y Tîm Profi, Olrhain a Diogelu a rhai sydd ag aelodau o'r teulu sy'n symptomatig ac y mae gofyn iddynt hunanynysu.

"Mae hyn wedi golygu nad oes gan yr ysgol uwchradd lefelau digonol o staff i barhau ar agor yn ddiogel ac fe fydd yn cau erbyn hyn i ddisgyblion tan ddydd Mawrth, 5 Ionawr.

"Mae staff dysgu yn Ysgol Uwchradd Llanidloes yn parhau'n ymroddedig i sicrhau y bydd yr holl ddysgwyr yn derbyn addysg ar-lein dros y ddwy wythnos nesaf.

"Rydym yn gofyn i rieni/gwarcheidwaid wneud y cyfan y medrant i sicrhau fod eu plant yn cymryd rhan yn weithgar yn eu haddysg dros y cyfnod hwn."

Bydd manylion pellach yn cael eu cyflwyno gan yr ysgol i rieni/gwarcheidwaid ymhen amser.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu