SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Oriau agor diwygiedig i Amgueddfa Sir Faesyfed

Radnorshire Museum

10 Rhagfyr 2020

Radnorshire MuseumO fis Ionawr, bydd Amgueddfa Sir Faesyfed ar agor 4 diwrnod yr wythnos yn lle 5.

Gyda chwtogiad yn y gyllideb o £16,000, roedd cynlluniau ar y gweill i Amgueddfa Sir Faesyfed agor yn dymhorol am ddim ond 6-9 wythnos y flwyddyn, ond aed ati i ymchwilio i atebion eraill er mwyn sicrhau bod yr amgueddfa ar agor gydol y flwyddyn.

Roedd y manteision arfaethedig i'r oriau agor diwygiedig yn cynnwys rhagor o gymorth i'r diwydiant twristiaeth yn Sir Faesyfed, arddangosfeydd amrywiol, cyfleoedd addysgu gydol y flwyddyn i drigolion Powys ac ymwelwyr â'r sir, a threfniadau cyson o ran staffio.

Mae'r Amgueddfa'n cynnwys arteffactau pwysig ar gyfer sir Faesyfed, gan gynnwys ceufad (cwch boncyff) Llandrindod sy'n dyddio o'r canol oesoedd, casgliad o gelfyddyd gain gan gynnwys gwaith Thomas Jones, a chasgliad mwy o eitemau hanes cymdeithasol yn ymwneud â threftadaeth ffynhonnau Llandrindod

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant, y Cynghorydd Rachel Powell: "Mae Amgueddfa Sir Faesyfed yn Llandrindod yn un o'n tair Amgueddfa Sirol ynghyd â'r Lanfa yn y Trallwng a'r Gaer yn Aberhonddu. Mae'n bwysig bod casgliadau'r Amgueddfa, sy'n adlewyrchu treftadaeth a diwylliant cyfoethog ein sir, mor hygyrch â phosibl i bawb.

"Bydd y trefniadau newydd yn darparu cyfle i ddefnyddwyr y gwasanaeth fynd i Amgueddfa Sir Faesyfed gydol y flwyddyn, a sicrhau'r arbedion y mae angen i'r cyngor eu sicrhau yn y gyllideb. Mae'n ganlyniad rhagorol, ac rwy'n diolch i'r rhanddeiliaid am eu cefnogaeth." 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu