SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sbwriel a thipio anghyfreithlon yn cael eu symud o Leighton Arches gan y Cyngor

Powys logo

11 Rhagfyr 2020

Powys logoMae'r cyngor sir wedi datgan bod sbwriel a thipio anghyfreithlon wedi cael eu symud o safle teithwyr a weithredir gan y cyngor yng ngogledd Powys yn dilyn pryderon iechyd a diogelwch.

Bu Cyngor Sir Powys yn ymweld â Leighton Arches yn y Trallwng ddydd Mercher, 9 Rhagfyr i fynd i'r afael â phryderon am sbwriel a thipio anghyfreithlon a oedd wedi cronni ar y safle.

Yn ystod yr ymweliad, symudodd contractwyr sy'n gweithio ar ran y cyngor sbwriel o ardal benodol a pharsel o dir ger mynedfa'r safle. Cafodd nifer o glogfeini calchfaen eu hail-osod er mwyn atal tipio anghyfreithlon yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar faterion Tai: "Rydym wedi gwneud sôn wrth drigolion Leighton Arches o'r blaen am oblygiadau iechyd a diogelwch y sbwriel cynyddol ar y safle ac y byddai camau'n cael eu cymryd i glirio'r sbwriel hwn pe na bai preswylwyr yn mynd i'r afael ag ef.

"Mae'r camau hyn bellach wedi'u  cwblhau a bydd staff yn parhau i archwilio'r safle'n rheolaidd ac yn cymryd camau pellach pan fo angen."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu