SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwelliannau i ddiogelwch y ffordd wedi'u cynllunio ar gyfer Ffordd Llanidloes, y Drenewydd

Image of a cycle path sign

14 Rhagfyr 2020

Image of a cycle path sign Mae gwaith i ymestyn y llwybr ar Ffordd Llanidloes yn y Drenewydd i'r Coleg a'r theatr i fod i ddechrau yn y Flwyddyn Newydd.

Bydd y gwelliannau hyn, sy'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn gwblhau'r prif lwybrau Teithio Llesol yn y dref a nodwyd mewn ymgynghoriad â thrigolion, busnesau a chymunedau lleol. Bydd y llwybrau Teithio Llesol hyn yn y Drenewydd yn darparu rhwydwaith diogel o lwybrau ar gyfer pob defnyddiwr, gan gynnwys cerbydau, cerddwyr a beicwyr.

Fel rhan o'r gwelliannau a gynlluniwyd, bydd y llwybr dan Bont Nantoer yn cael ei ledu, a fydd yn lleihau'r risg diogelwch i gerddwyr a beicwyr, (ac yn enwedig pobl ifanc sy'n cerdded i'r coleg ac yn ôl).

Byddwn yn cyflawni hyn trwy ddefnyddio un o'r lonydd traffig sy'n bodoli i greu'r palmant llydan. Bydd y gerbytffordd yn cael ei gulhau i un lôn gyda thraffig dan reolaeth goleuadau traffig wedi'u rhaglenni.

Er mwyn gwella'r diogelwch ar y ffordd wrth ddynesu at y bont a mynd dano, bydd y cyfyngiad cyflymder yn cael ei leihau o 40mya i 30mya.

Dywedodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Rydym wrth ein bodd yn gallu ymestyn y cyfleusterau cerdded a seiclo ar Ffordd Llanidloes. Mae'r ardal dan Bont Nantoer wedi bod yn destun pryder sylweddol ers nifer o flynyddoedd. Gwelsom nifer o ddamweiniau yno, ac mae'r palmant cul sy'n bodoli wedi atal llawer o bobl ifanc rhag seiclo neu gerdded i'r coleg yn hyderus.  

"Mae'r ffordd osgoi newydd wedi rhoi cyfle i ni ddatblygu cynlluniau fel hyn yn y Drenewydd, a fydd nid yn unig yn annog Teithio Llesol ymhob rhan o'r dref, ond hefyd yn lleihau nifer y cerbydau mawr sy'n defnyddio Ffordd Llanidloes i deithio drwy'r dref.

"Trwy gwblhau'r cynllun yma dan nawdd Llywodraeth Cymru, rydym yn hyderus bod diogelwch y llwybr dan Bont Nantoer cael ei wella'n sylweddol gydag ond ychydig iawn o effaith ar amseroedd teithio defnyddwyr y ffordd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu