SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith ar ddatblygiad Tai Gwarchod ar fin cael ei gwblhau

Artist impression of the new Cae Glas development in Welshpool

Rhagfyr 15, 2020

Artist impression of the new Cae Glas development in Welshpool Mae datblygiad tai yn Y Trallwng bron â bod yn barod a bydd yn darparu llety ar gyfer deg o bobl, yn eu galluogi i fyw'n annibynnol ac yn nes at eu cymunedau cartref.

 

Yn dilyn ymarfer caffael, llwyddodd Castell Care and Support, rhan o Tai Wales & West, i ennill cytundeb pum mlynedd i ddarparu'r gefnogaeth.

 

Bydd y prosiect yn arwain at tua 30 o swyddi newydd yn y dref yn cefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain.

 

Mae Castle Care and Support wrthi'n recriwtio ar gyfer y swyddi newydd nawr:

https://castellventures.wales/en/careers/

 

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion: "Dyma gyfle gwych i ddarparu llety sy'n galluogi pobl sydd angen cymorth ychwanegol i fyw'n annibynnol a chydag urddas."

 

Bydd yr unigolion yn cael y cyfle i gael mynediad at rai o'r dechnoleg ddiweddaraf ynghyd â'r cymorth a fydd ar gael ar y safle. Bydd yn eu cefnogi i ddod yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Mae'r prosiect yn enghraifft arall o'r bartneriaeth rhwng y Cyngor a Grŵp Tai Wales & West ac yn dilyn prosiect ExtraCare yn Y Drenewydd (Llys Glan yr Afon) a agorodd yn 2016.

 

Dywedodd Luke Reeves, Rheolwr Gyfarwyddwr Castell Ventures: "Rydym yn hynod o falch o fod yn rhoi gofal a chefnogaeth i'r bobl sy'n symud i mewn i Gae Glas.

 

"Rydym yn credu'n gryf mewn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac rydym wrth ein bodd o fedru chwarae rôl i gefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain. Bydd Cae Glas yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau'r bobl sy'n symud i mewn ac fe fydd yn dod â swyddi i ardal Y Trallwng a fydd yn rhoi hwb i'r economi leol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu