SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cabinet yn cymeradwyo achos amlinellol strategol ar gyfer ysgol gynradd newydd

Image of Transforming Education words and its branding

15 Rhagfyr 2020

Image of Transforming Education words and its brandingMae cynlluniau cyffrous am ysgol gynradd newydd gwerth £12.9m yng ngogledd Powys un cam yn nes ar ôl i'r Cabinet roi caniatâd i gyflwyno'r cynlluniau i Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu ysgol gynradd newydd gyda 270 o leoedd yn Y Drenewydd. Heddiw (dydd Mawrth, 15 Rhagfyr) cymeradwyodd y cyngor yr Achos Amlinellol Strategol a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet iddyn nhw ei gymeradwyo.

Bydd y cynlluniau buddsoddi yn helpu'r cyngor i gyflenwi ei Strategaeth i Drawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth uchelgeisiol 10-mlynedd a gymeradwywyd yn gynharach eleni (Ebrill).

Bydd yr ysgol newydd yn disodli adeiladau presennol Ysgol Iau Hafren ac Ysgol Fabanod Ladywell Green, sy'n uno i greu ysgol gynradd newydd bob oed. Bydd yr ysgol newydd, Ysgol Calon y Dderwen, yn agor fis Medi 2021.

Bydd yr adeilad newydd yn rhan annatod o raglen Llesiant Gogledd Powys - sef cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i wella iechyd a llesiant ar draws gogledd Powys - a allai arwain at ddatblygu campws llesiant aml-asiantaeth ger yr ysgol newydd. Bydd yn cyflenwi amrywiaeth o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gyda'i gilydd ar un safle.

Dywedwyd wrth y cabinet y bydd £12.9m yn ofynnol ar gyfer yr ysgol newydd, gyda 65% o'r arian yn dod o Raglen Ysgolion y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Y cyngor fyddai'n gyfrifol am y 35% sy'n weddill.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg: "Nid yw'r adeiladau ysgol presennol yn addas i ddiwallu anghenion cwricwlwm y 21ain Ganrif nac ychwaith anghenion llesiant y disgyblion.

"Fel rhan o'n Gweledigaeth 2025, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau gyda'r gorau yn y byd. Rydym yn credu bod ein cynlluniau ar gyfer yr ysgol gynradd newydd yn Y Drenewydd nid yn unig yn dangos yr ymrwymiad yma, ond byddwn hefyd yn darparu'r cyfleusterau y mae'r plant yn eu haeddu.

Os bydd Llywodraeth Cymru'n cymeradwyo'r Achos Amlinellol Strategol byddai'n cynrychioli buddsoddiad mawr arall yn ein seilwaith ysgolion."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu