Grantiau Coronfeirws (COVID-19)

Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Yn agor : Mae hyn i helpu busnesau gyda'u llif arian ar hyn o bryd i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a ddechreuodd ddydd Gwener 4 Rhagfyr.

Grant i weithwyr llawrydd

Ar gau: Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Taliadau Hunan-Ynysu

Ar agor: O 23 Hydref 2020, mae gan unigolion cymwys hawl i gael Taliad Cymorth Hunanynysu neu daliad cymorth yn ôl disgresiwn o £500. Mae hyn er mwyn cefnogi pobl ar incwm isel nad ydynt yn gallu gweithio gartref os bydd Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn dweud wrthynt am hunanynysu ac y byddant yn colli incwm o ganlyniad.

Grant Darparwr Gofal Plant

Ar gau: Diben y grant yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian ar hyn o bryd i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod clo byr cenedlaethol yng Nghymru.

Grantiau Cyfnod Atal Byr

Ar gau: Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau sydd wedi'u rhoi ar waith.

Grant Cyfalaf Dewisol i Fusnesau Bach yn sgil Covid-19

Ar gau: Nod y grant busnes dewisol yw cefnogi busnesau sydd newydd eu ffurfio a busnesau bach sy'n bodoli eisoes gyda'u cynlluniau twf a/neu eu cynlluniau adfer yn ystod pandemig Covid 19 drwy ddarparu cyfraniadau ariannol tuag at wariant cyfalaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu