Grantiau Coronfeirws (COVID-19)

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi unrhyw newyddion pellach ar rownd newydd o grantiau cymorth busnes o fis Ebrill 2021 ymlaen.  Fe wnawn roi manylion ar ein tudalennau gwe pan fyddwn yn gwybod mwy.

Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Yn agor : Mae hyn i helpu busnesau gyda'u llif arian ar hyn o bryd i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a ddechreuodd ddydd Gwener 4 Rhagfyr.

Grant i weithwyr llawrydd

Ar gau: Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19. Bydd ceisiadau'n agor ddydd Llun 17 Mai 12.00 canol dydd, ac yn cau am 17:00 ddydd Mawrth 1 Mehefin.

Taliadau Hunan-Ynysu

Ar agor: O 23 Hydref 2020, mae gan unigolion cymwys hawl i gael Taliad Cymorth Hunanynysu neu daliad cymorth yn ôl disgresiwn o £500. Mae hyn er mwyn cefnogi pobl ar incwm isel nad ydynt yn gallu gweithio gartref os bydd Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn dweud wrthynt am hunanynysu ac y byddant yn colli incwm o ganlyniad.

Grant Darparwr Gofal Plant

Ar gau: Diben y grant yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian ar hyn o bryd i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod clo byr cenedlaethol yng Nghymru.

Grantiau Cyfnod Atal Byr

Ar gau: Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau sydd wedi'u rhoi ar waith.

Cymorth i Fusnesau o ganlyniad i gyfyngiadau Covid

Mae grantiau o rhwng £2,500 - £10,000 ar gael i helpu busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cysylltiedig y gadwyn gyflenwi sydd wedi profi neu'n parhau i brofi effaith negyddol materol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19 o ddechrau 1 Mai 2021 ymlaen.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu