SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Corff Llywodraethu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy

Image of a primary school classroom

18 Rhagfyr 2020

Image of a primary school classroomMae'r cyngor sir wedi gwahardd hawl corff llywodraethu yn ne Powys i gyllideb ddirprwyedig.

Mae Cyngor Sir Powys wedi cymryd y camau gyda Chorff Llywodraethu Ysgol Yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy i atal yr ysgol rhag mynd i sefyllfa o ddiffygion ariannol dros y blynyddoedd nesaf. Mae'r pwerau hyn yn cael eu rhoi o dan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i atal hawl corff llywodraethu rhag cael cyllideb ddirprwyedig.

Bydd y gorchymyn atal yn caniatáu i'r cyngor reoli staffio a phenderfyniadau gwario eraill. Bydd y cyngor hefyd yn cymryd yr awenau ar gyllideb yr ysgol a fydd yn cynnwys mynd i'r afael â'r gyllideb ddiffygiol a ragwelir dros y misoedd nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Powys: "Dydyn ni ddim wedi cymryd y penderfyniad hwn heb ystyriaeth ddwys a thrylwyr. Mae gan Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy enw da ledled Powys; mae'n darparu addysg dda i'w phlant a'i theuluoedd. Fodd bynnag, mae rhaid i ni sicrhau bod pob un o'n hysgolion yn gweithio tuag at gyllid sefydlog a all cynnig cyfiawnder i ddysgwyr ar draws y sir.

"Byddwn yn parhau i geisio cydweithio â'r corff llywodraethu i sicrhau bod yr ysgol yn cael cynllun adfer effeithiol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu