SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cwblhau'r gwaith ar lain awyr agored Canolfan Hamdden y Flash

Image of new outdoor pitch for Flash Leisure Centre

18 Rhagfyr 2020

Image of new outdoor pitch for Flash Leisure CentreMae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure wedi cyhoeddi bod y gwaith i'r llain chwarae awyr agored yng Nghanolfan Hamdden y Flash yn y Trallwng bellach wedi'i gwblhau.

Roedd y gwaith helaeth yn cynnwys gosod arwyneb chwarae awyr agored newydd a chynllun newydd i'r goleuadau ar y llain.

Mae'r cyfleuster newydd wedi'i Ardystio gan y Ffederasiwn Hoci Rhyngwladol (FIH) ar ôl i'r Sefydliad FIH gynnal profion trylwyr i sicrhau bod yr arwyneb yn bodloni gofynion rhaglen ansawdd FIH ar gyfer arwyneb hoci.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Gwasanaethau Hamdden: "Rwyf wrth fy modd fod y gwaith wedi'i gwblhau. Bu'n brosiect cymhleth a gafodd ei effeithio gan y pandemig.

"Nid fyddai'r gwaith wedi bod yn bosibl oni bai am ein partneriaeth gref â Freedom Leisure ac mae'n dangos ein hymrwymiad parhaus i ddarparu cyfleusterau hamdden hygyrch i bob cymuned ym Mhowys.

"Hoffem ddiolch i holl gwsmeriaid a defnyddwyr y ganolfan hamdden yn y Trallwng am eu hamynedd, eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth wrth i'r gwaith yma fynd rhagddo."

Dywedodd Gwyn Owen, Rheolwr Ardal Freedom Leisure ym Mhowys: "Rydym yn falch dros ben fod y llain chwarae yn y Flash yn ailagor, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r gymuned yn ôl i chwaraeon awyr agored ar yr arwyneb chwarae newydd."

Roedd y llain i fod i ailagor ddydd Llun 4 Ionawr, 2021. Fodd bynnag bydd nawr yn ailagor pan fydd cyfyngiadau coronafeirws Llywodraeth Cymru yn caniatáu hynny.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu