SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynnal ymgynghoriad ar gynlluniau i uno ysgolion yn Aberhonddu

Image of Transforming Education words and its branding

23 Rhagfyr 2020

Image of Transforming Education words and its brandingBydd ymgynghoriad ar gynlluniau i uno tair ysgol gynradd yn ne Powys i greu ysgol gynradd newydd yn cael ei gynnal yn y Flwyddyn Newydd, yn ôl y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd yn yr ardal. Mae hyn yn rhan o gynlluniau Trawsnewid Addysg ar gyfer dalgylch Aberhonddu.

Cytunodd y Cabinet heddiw (Dydd Mercher, Rhagfyr 23) i ddechrau ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig, a disgwylir i'r ymgynghoriad gychwyn fis Ionawr 2021.

Fel rhan o'r cynlluniau, a allai gweld yr ysgol gynradd newydd yn gweithredu o'r tri safle presennol o fis Medi 2022, mae'r cyngor hefyd am adeiladu cyfleusterau'r 21ain Ganrif ar gyfer yr ysgol newydd ar safle Ysgol Uwchradd Aberhonddu gynt.

Bydd y cynlluniau'n helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Strategaeth uchelgeisiol 10-mlynedd yw hon a gymeradwywyd yn gynharach eleni (mis Ebrill).

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg: "Un o'r nodau yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella hawl dysgwyr a'u profiad o addysg.

"Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf a fydd yn helpu ein dysgwyr a'n hathrawon i ffynnu a chyflawni eu potensial.

"Rwy'n credu y bydd ein cynlluniau ar gyfer dalgylch Aberhonddu'n ein helpu i gyflawni ein strategaeth a gwella hawl a phrofiad addysg ar gyfer dysgwyr y dyfodol.

"Byddwn nawr yn cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig i uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd a fyddai'n cael ei rhedeg o'r tri safle presennol.

"Os byddwn yn llwyddo i sicrhau cyllid rhaglen Llywodraeth Cymru Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer y cyfleusterau newydd, a allai cael eu hadeiladu ar gyn-safle Ysgol Uwchradd Aberhonddu, ein bwriad yw y bydd yr ysgol gynradd newydd arfaethedig yn symud i'r cyfleusterau newydd pan fyddant wedi cael eu hadeiladu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu