SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arhoswch gartref i atal lledaeniad Covid-19

Family enjoying spending time at home

29 Rhagfyr 2020

Family enjoying spending time at homeMae'r cyngor yn atgoffa ymwelwyr i Bowys a thrigolion y sir bod Cymru bellach ar lefel rybudd 4 ar ôl i nifer fawr o bobl ymgynnull mewn mannau hardd dros y penwythnos.

Mae'r rheoliadau presennol yng Nghymru yn dweud na ddylai pobl ond gwneud ymarfer corff yn agos at eu cartrefi - gan ddechrau ac yn gorffen o le maen nhw'n byw. Dylech ymarfer ar eich pen eich hun neu gydag aelodau'ch aelwyd eich hun neu'ch swigen gefnogaeth. Hefyd, nid yw Cymru'n agored i ymwelwyr sy'n teithio o rannau eraill y DU, oni bai ei bod ar gyfer rhesymau hanfodol megis rhoi gofal neu i weithio pan na allwch chi weithio gartref.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau Rheoliadol, y Cynghorydd Graham Breeze: "Cefais ysgytwad wrth weld y lluniau dros y penwythnos o niferoedd mawr o bobl yn tyrru i Fannau Brycheiniog i fwynhau'r eira.

"Rydym i gyd yn gwybod bod mynd allan i gael awyr iach yn dda i'ch iechyd meddyliol, ond cadwch at y rheolau ac arhoswch yn agos i'ch cartref.

"Rydym ar lefel rybudd 4 am reswm, oherwydd bod cynnydd uchel a sydyn wedi bod mewn achosion o Covid-19 sy'n effeithio ar bob cwr o Gymru. Mae'n rhoi straen anferth ar ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac mae'n peryglu bywydau ein trigolion mwyaf bregus.

"Mae gan Bowys lecynnau hardd i ymweld â nhw a byddan nhw yna o hyd i bobl eu mwynhau ar ôl i nifer fawr yr achosion o'r coronafeirws gilio. Efallai na fydd rhai o'ch perthnasau a'ch ffrindiau yma os ydyn nhw'n dal y clefyd angheuol yma.

"Rhaid i bawb chwarae eu rhan ac aros gartref dros y dyddiau a'r wythnosau sydd o'n blaenau - pa mor bynnag deniadol yw codi pac ac anturio i fynyddoedd, bryniau a llynnoedd Cymru.

Dilynwch y cyfarwyddyd cenedlaethol a helpwch i gadw Cymru'n ddiogel: Lefel rhybudd 4: cwestiynau cyffredin | LLYW.CYMRU

Ewch i  Coronafeirws (COVID19) - Powys i weld y diweddariadau a'r wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws (COVID-19) gan y cyngor.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu