SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gallwch weld eich bil Treth y Cyngor, sefydlu neu ddiwygio debyg uniongyrchol, neu wneud taliad ar-lein

My Account Login/Register Screen

04 Ionawr 2021

My Account Login/Register ScreenYdych chi'n hoffi rheoli eich materion ariannol ar-lein? Os felly, ac os ydych yn talu Treth y Cyngor, gallwch fynd ati i sefydlu debyd uniongyrchol neu ei ddiwygio trwy wefan Cyngor Sir Powys.

Bydd angen i chi gofrestru neu fewngofnodi i'ch cyfrif Powys i roi'r newidiadau ar waith, yn: https://cy.powys.gov.uk/logiomewn   

Yna bydd gofyn i chi ychwanegu manylion at broffil eich cyfrif, er enghraifft, eich enw, eich cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfeirnod Treth y Cyngor.

Yna gallwch glicio ar 'My Account' i weld crynodeb, i weld eich cyfrif llawn, neu i sefydlu neu ddiwygio debyd uniongyrchol.

Gellir gwneud taliadau ar-lein hefyd, gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd, yn: https://onlinepayments.powys.gov.uk/pay/

Cyn bo hir, bydd trigolion hefyd yn gallu hysbysu'r cyngor trwy'r wefan o newid yn eu hamgylchiadau.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio Cyllid, y Cyng Aled Davies: "Mae llawer o'n trigolion yn hoffi'r rhwyddineb o reoli eu materion ariannol ar-lein, a rydym yn cynnig cyfle iddynt wneud yr un fath wrth dalu eu Treth y Cyngor.

"Mae cyfrif Powys eisoes yn boblogaidd, ond yn y dyfodol, gobeithiwn y bydd llawer mwy o'n trethdalwyr yn ei ddefnyddio oherwydd rydym yn credu y bydd yn eu helpu i gadw llygad ar eu biliau, a phan gyflwynir diweddariadau pellach, bydd hefyd yn caniatáu iddyn nhw ein hysbysu'n fuan am newid yn yr amgylchiadau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu