SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Disgyblion i fynd nôl i'r ysgol wythnos nesaf

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to school

4 Ionawr 2021

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to schoolNi fydd ysgolion ym Mhowys yn ailagor i'r holl ddisgyblion yr wythnos hon dywedodd y cyngor sir.

Roedd disgwyl i ddysgwyr fynd nôl i'r ystafell ddosbarth ddydd Mercher (6 Ionawr) ar ôl gwyliau'r Nadolig, ond gyda phryderon am y straen newydd o'r coronafeirws, penderfynodd Cyngor Sir Powys heddiw na fydd y mwyafrif o ddysgwyr yn mynd nôl i'r ysgol cyn dydd Llun 11 Ionawr.

Bydd ysgolion yn agor dydd Mercher 6 Ionawr i ddisgyblion cynradd a'r rhai ym mlynyddoedd 7 ac 8 sydd â rhieni neu ofalwyr sy'n weithwyr allweddol, ynghyd â dysgwyr sy'n agored i niwed.

Bydd ysgolion yn cynnig dysgu cyfunol o ddydd Mercher ymlaen i'r dysgwyr hynny a fydd adref.

Bydd lleoliadau 3+ a gynhelir a gofal plant i weithwyr allweddol sydd â phlant oed ysgol yn parhau.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Y bwriad oedd y byddai dysgwyr yn mynd nôl i'r ysgol yr wythnos hon yn dilyn y gwyliau Nadolig.

"Ond mae'r pandemig hwn yn dal i gydio sydd wedi creu heriau di-ri, felly rhaid addasu yn ôl hynny.  Mae pethau'n symud yn gyflym ar draws Cymru a'r DU a rhaid i ni sicrhau ein bod yn ymateb a gwneud ein disgyblion, teuluoedd a staff mor ddiogel â phosibl.

"Nid penderfyniad hawdd mo hwn, ond o ystyried y straen newydd o'r feirws a bod Cymru'n dal i fod o fewn cyfyngiadau lefel rhybudd 4, y peth iawn yw gohirio'r dyddiad y bydd dysgwyr yn mynd nôl i'r ysgol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu