SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet i ystyried adroddiad ysgol bob oed Llanfair Caereinion

Image of Transforming Education words and its branding

6 Ionawr 2021

Image of Transforming Education words and its brandingGallai dwy ysgol yng ngogledd Powys uno i greu ysgol newydd bob-oed os cymeradwyir argymhelliad i'r Cabinet, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am sefydlu ysgol bob-oed yn Llanfair Caereinion ac yn ddiweddar fe gynhaliodd ymgynghoriad chwech-wythnos ar y cynnig.

Bydd y cynnig yn helpu'r cyngor i gyflenwi ei Strategaeth Trawsnewid Addysg, sy'n ceisio gwella hawliau a phrofiad y dysgwr. Cymeradwywyd y strategaeth fis Ebrill 2020.

Byddai'r ysgol newydd yn cael ei chreu wrth gau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion a sefydlu ysgol newydd i ddisgyblion 4-18 ar y safleoedd presennol o fis Medi 2022.

Yr wythnos nesaf (Dydd Mawrth, 12 Ionawr 12), bydd Cabinet y cyngor yn ystyried adroddiad yr ymgynghoriad, a gofynnir iddo barhau gyda'r broses o uno'r ddwy ysgol a sefydlu ysgol bob-oed newydd.

Bydd hefyd yn gofyn i'r Cabinet gyflymu'r ddialog rhwng cynrychiolwyr y ddwy ysgol a'r gymuned i edrych ar ffyrdd mo ddatblygu a chyfoethogi'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Llanfair Caereinion.  Bydd ysgolion bwydo'r dalgylch yn cael eu cynnwys yn y ddialog hon.

Pe byddai'r bwriad yn cael ei wireddu, byddai'r cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol yn cynnig y newid yn ffurfiol. Yna bydd gofyn iddo ystyried adroddiad arall i ddirwyn y broses i ben.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn i ddiolch i bob un o'r rheiny a gymerodd ran yn yr ymarfer ymgynghori ar y cynigion hyn. Roedd y rhan fwyaf o'r rheiny a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad yn cytuno â'r cynnig i sefydlu ysgol newydd bob-oed yn Llanfair Caereinion.

"Dyna pam fy mod yn argymell i'r Cabinet y dylem barhau â'n cynnig i greu ysgol newydd bob-oed yn Llanfair Caereinion trwy gyhoeddi'r hysbysiad statudol sy'n cynnig y newid yn ffurfiol.

"Fodd bynnag, fel rhan o'r ymgynghoriad, fe wnaethom dderbyn nifer sylweddol o sylwadau am gategori iaith yr ysgol newydd bob oed arfaethedig.

"Er nad oedd hyn yn rhan ffurfiol o'n cynnig, dylen ystyried y farn hon. Dyna pam fy mod yn gofyn i'r Cabinet i gyflymu'r ddialog gyda chynrychiolwyr y ddwy ysgol a'r gymuned i edrych ar ffyrdd o ddatblygu a chyfoethogi'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Llanfair Caereinion. Byddwn yn cynnwys ysgolion bwydo'r dalgylch yn y ddialog yma.

"Rydym wedi ymrwymo i gyflenwi cynnig dysgwr gwell i blant a phobl ifanc Powys trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Rwy'n credu y bydd ein cynnig ar gyfer ysgolion Llanfair Caereinion o fudd i ddisgyblion a staff addysgu fel ei gilydd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu