SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cadw'n heini gyda'r ymgyrch 'Milltir y Dydd'

Walking

8 Ionawr 2021

Walking Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i gadw'n heini yn ystod y cyfyngiadau symud fel rhan o ymgyrch blwyddyn newydd gan Chwaraeon Powys.

Mae'r ymgyrch cyfryngau cymdeithasol 'Milltir y Dydd' yn herio pobl i symud o leiaf milltir bob dydd ym mis Ionawr, gan cadw'n lleol a ddilyn y cyfyngiadau cyfredol.

Y prif nod yw cadw pobl o bob oed a gallu yn symud mewn ffordd sy'n gweithio iddyn nhw, boed hynny'n cerdded, rhedeg, beicio, neu ymarfer gartref yn y cynhesrwydd!

Mae'r fenter yn cael ei harwain gan Dîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Powys (Chwaraeon Powys), sydd wedi bod yn defnyddio eu presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol i osod heriau, rhannu syniadau, a chymell pobl drwy gydol y pandemig Covid.

Gall pobl gymryd rhan drwy dynnu lluniau o'u hymarfer corff, y golygfeydd, neu hyd yn oed eu horiawr ffitrwydd a'i bostio ar gyfryngau cymdeithasol a thagio Chwaraeon Powys a defnyddio'r hashnod #MoveAMile.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden: "Mae angen i bob un ohonom ailffocysu ar ein lles corfforol a meddyliol, tra'n parhau i gadw at y cyfyngiadau presennol a chyn belled nad ydych yn gorfod hunanynysu, yna mae cymaint o resymau da dros fynd allan a mwynhau'r awyr iach.

"Nid yw hi erioed o'r blaen wedi bod yn bwysicach i gadw'n heini a thrwy ymrwymo'n benodol i drefn bob dydd, neu neilltuo amser yn eich diwrnod, bydd hyn yn gwneud i chi deimlo'n llawer gwell.

"Beth bynnag yw eich oedran, eich galluoedd neu'ch amgylchiadau, mae cymaint o ffyrdd i gadw i symud ac mae Chwaraeon Powys yn rhannu ffyrdd diogel ac arloesol o gadw'n heini yn rheolaidd.

"Rwy'n gobeithio'n fawr y bydd yr ymgyrch "Milltir y Dydd" yn ysbrydoli llawer ohonom, dros yr wythnosau nesaf."

Gallwch ddilyn Chwaraeon Powys ar Instagram, Facebook a Twitter - @SportPowys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu