SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dymchwel hen adeilad Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Image of former Brecon High School building

12 Ionawr 2021

Image of former Brecon High School buildingMae Cyngor Sir Powys wedi dweud y bydd hen adeilad ysgol uwchradd yn cael ei ddymchwel.

Bydd y gwaith i ddymchwel hen adeilad Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn dechrau wythnos nesaf (Dydd Llun, 18 Ionawr) a bydd yn cael ei wneud gan Bond Demolition.

Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers i ddysgwyr a staff symud i'w hadeilad ysgol uwchradd newydd gwerth £21m ym mis Rhagfyr 2019.

Dywedodd y Cyngh. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rydym wedi penderfynu bwrw ymlaen â'r gwaith i ddymchwel yr adeilad ar sail iechyd a diogelwch oherwydd cyflwr hen adeilad Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

"Mae cyflwr yr adeilad yn rhy wael i'w ailddatblygu.  Mae hefyd wedi cael ei fandaleiddio ac rydym wedi cael problemau o bobl yn torri i mewn i'r adeilad ers iddo fod yn wag.

"Trwy ddymchwel yr adeilad, bydd y cyngor hefyd yn gallu paratoi'r safle ar gyfer unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu