SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cam yn nes at ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion

Image of Transforming Education words and its branding

12 Ionawr 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi dweud bod cynlluniau i gyfuno dwy ysgol yng ngogledd Powys i greu ysgol bob oed newydd wedi symud cam yn nes.

Mae Cyngor Sir Powys am sefydlu ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion a chynhaliodd ymgynghoriad chwe wythnos ar y cynigion yn ddiweddar.

Bydd y cynigion yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg, sydd am wella hawliau a phrofiad dysgwyr.  Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei chreu drwy gau Ysgol G.G. Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion a sefydlu ysgol bob oed newydd 4-18 oed ar y safleoedd presennol o fis Medi 2022.

Heddiw (dydd Mawrth, 12 Ionawr) rhoddodd y Cabinet sêl bendith i gyhoeddi'n ffurfiol hysbysiad statudol yn cynnig y newid ar ôl derbyn ac ystyried yr adroddiad ymgynghori.

Cytunodd y Cabinet hefyd i gyflymu trafodaethau gyda chynrychiolwyr y ddwy ysgol a'r gymuned i edrych ar ffyrdd o ddatblygu a gwella'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Llanfair Caereinion.  Bydd ysgolion bwydo yn cael eu cynnwys yn y drafodaeth hon.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad ynghylch y cynigion hyn.  Mae'r mwyafrif o'r rhai a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad yn cytuno â'r cynnig i sefydlu ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion.

"Byddwn nawr yn parhau â'n cynnig i greu ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion drwy gyhoeddi'r hysbysiad statudol sy'n cynnig y newid yn ffurfiol.

"Fodd bynnag, fel rhan o'r ymgynghoriad, cawsom nifer sylweddol o sylwadau am gategori iaith yr ysgol bob oed newydd arfaethedig.

"Er nad oedd hyn yn rhan ffurfiol o'r cynnig, mae'n briodol ein bod yn ystyried y safbwyntiau hynny.  Dyna pam y byddwn yn cyflymu'r drafodaeth gyda chynrychiolwyr y ddwy ysgol a'r gymuned i edrych ar ffyrdd o ddatblygu a gwella'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Llanfair Caereinion. Byddwn yn cynnwys ysgolion bwydo yn y drafodaeth hon.

"Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cynnig gwell i ddysgwyr, i blant a phobl ifanc ym Mhowys drwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Credaf y bydd ein cynnig ar gyfer yr ysgolion yn Llanfair Caereinion yn elwa disgyblion a staff addysgu."

Disgwylir y bydd hysbysiadau statudol yn cael eu cyhoeddi cyn diwedd y mis (Ionawr) ac y bydd adroddiad pellach, sy'n crynhoi unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir, yn cael ei ystyried gan y Cabinet cyn diwedd mis Mawrth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu