SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwyliwch rhag twyll yn gysylltiedig â brechiadau Covid

Image of scam

12 Ionawr 2021

Image of scam Dylai trigolion Powys fod yn wyliadwrus wrth i dwyll yn gysylltiedig â Covid barhau i gylchredeg.

Anfonwyd neges destun yn ddiweddar yn honni i fod oddi wrth y GIG yn cynnig y cyfle i bobl gofrestru ar gyfer brechiadau coronafeirws.

Mae'r neges destun yn gofyn i'r sawl sydd wedi derbyn y neges i glicio ar ddolen sy'n eu trosglwyddo i ffurflen ar-lein lle gofynnir iddynt am fanylion personol ac ariannol.

Cafwyd adroddiadau hefyd am alwadau di-wahoddiad lle mae'r twyllwyr yn gofyn i bobl dalu am y brechlyn dros y ffôn. Os ydych yn derbyn un o'r galwadau hyn, rhowch y ffôn i lawr ar unwaith.

Mae trigolion yn cael eu hatgoffa mai dim ond gan y GIG y bydd brechiadau coronafeirws ar gael a'u bod am ddim. Ni fydd unrhyw un yn gofyn i chi am unrhyw fanylion banc neu gerdyn yn gyfnewid am frechlyn.

Dywedodd y Cyngh. Graham Breeze, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Rheoleiddio: "Yn anffodus, mae'r galw mawr am frechlynnau Covid yn rhoi cyfle i dwyllwyr gamarwain a manteisio ar bobl.

"Rydym yn gwybod y bydd troseddwyr yn achub mantais ar yr ofnau ynghylch y coronafeirws i dargedu dioddefwyr ac i geisio dwyn arian.

"Mae ein Tîm Safonau Masnach wedi cael gwybod am nifer o wahanol sgamiau yn ystod y pandemig, a dyna pam rydym yn parhau i gynghori pobl i fod yn wyliadwrus.

"Os ydych yn derbyn e-bost, neges destun neu alwad ffôn yn honni i fod o'r GIG ac sy'n gofyn i chi roi manylion ariannol, twyll yw hwn.

"Rhannwch y wybodaeth bwysig hon gyda ffrindiau, elodau o'r teulu a chydweithwyr."

Ychwanegodd Adrian Osborne, Cyfarwyddwr Cynorthwyol gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Rwyf am fod yn glir. Ni fydd y GIG byth yn gofyn i unrhyw un dalu am frechlyn Covid. Mae'r rhain am ddim. Ni fydd y GIG yn gofyn am eich manylion banc.

"Bydd y GIG yn cysylltu â phawb yn uniongyrchol - naill ai dros y ffôn neu drwy lythyr - yn rhoi gwybod i chi ymhle y byddwch yn cael eich brechlyn. Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi cael eich targedu, dywedwch wrth rywun ry'ch chi'n ymddiried ynddyn nhw.

"Os ydych chi'n derbyn unrhyw neges destun ry'ch chi'n ei ystyried i fod yn sgâm neu spam gallwch ei anfon ymlaen am ddim i OFCOM ar 7726. Ffordd hawdd o gofio '7726' yw mai dyma'r rhifau ar eich bysellbad ffôn sy'n sillafu'r gair 'SPAM'."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu