Ymgynghoriad Busnes

Money

15 Ionawr 2021

MoneyMae busnesau Powys yn cael cynnig cyfle i roi sylwadau ar gyllideb refeniw'r cyngor sir ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Mae'r cyngor sir yn gwahodd busnesau i roi eu sylwadau ar gyllideb refeniw 2021/2022 fel rhan o ymarfer ymgynghori ar-lein.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Mae'r gyllideb yn bwysig i fusnesau ledled y sir a thrwy roi cyfle i fusnesau fynegi eu barn ar-lein mae pawb yn cael yr un cyfle i roi eu sylwadau waeth ble y maen nhw wedi'u lleoli."

Estynnir gwahoddiad i bawb sydd â diddordeb i ymweld â gwefan y cyngor http://www.powys.gov.uk a chlicio ar y ddolen i Bwyllgorau a Chyfarfodydd y Cyngor/agenda'r Cabinet 26 Ionawr 2021 neu gallwch ddefnyddio'r ddolen uniongyrchol: https://powysw.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=6291&Ver=4 a fydd yn mynd â chi'n uniongyrchol at bapurau'r Cabinet gyda manylion llawn gyllideb arfaethedig y Cyngor (ar gael o 20 Ionawr).

Dylai'r holl ymatebion i'r ymgynghoriad fod yn ysgrifenedig a dylid eu cyfeirio at y Pennaeth Gwasanaethau Ariannol, Neuadd Sir Powys, Spa Road East, Llandrindod, LD1 5LG erbyn 19 Chwefror 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu