Hen Lyfrgell Cyngor Sir Powys - Stryd y Defaid, Aberhonddu

Books

15 Ionawr 2021

BooksNid yw'r cynlluniau i symud yr Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol i hen adeilad y Llyfrgell ar Stryd y Defaid yn cael eu datblygu mwyach.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn gweithio gydag Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa Gatrodol i geisio darparu lleoliad parhaol hirdymor i arddangos casgliad estynedig yr amgueddfa.

Er gwaethaf ymdrechion gorau pawb oedd ynghlwm â hyn, nid yw'r gwaith i symud y casgliad i'r hen Lyfrgell yn cael ei ddatblygu mwyach.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Eiddo: "Er ein bod yn naturiol yn siomedig na allwn ddatblygu'r cynnig cyffrous hwn ymhellach rydym yn parchu sefyllfa ymddiriedolwyr yr amgueddfa.  Rydym yn cydnabod yn llwyr bwysigrwydd yr amgueddfa i'r dref ac yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gyda'r ymddiriedolwyr i sicrhau bod eu dyfodol hirdymor yn Aberhonddu yn cael ei sicrhau."

Ar ran Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa dywedodd yr Is-Gyrnol James Swift: "Mae Ymddiriedolwyr Amgueddfa Gatrodol y Cymry Frenhinol yn Aberhonddu wedi dod i'r casgliad siomedig nad yw symud i'r hen lyfrgell yn Stryd y Defaid yn hyfyw yn ariannol bellach.

"Rydym yn parhau i fod yn benderfynol o barhau i redeg Amgueddfa Gatrodol fywiog yn Aberhonddu, yn enwedig fel man sy'n cyfrannu cymaint i'r hyn sy'n denu cymaint o ymwelwyr i'r ardal.

Wrth i ni fireinio ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, edrychwn ymlaen at weithio gyda'r Cyngor i sicrhau bod yr amgueddfa'n llwyddiannus ac yn parhau i chwarae rôl bwysig yn y dref."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu