Cynigion i newid categori iaith Ysgol Dyffryn Trannon

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroom

19 Ionawr 2021

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroomCyhoeddodd y cyngor sir y bydd cynlluniau i ddechrau ymgynghori ar newid categori iaith ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn cael eu trafod gan y Cabinet wythnos nesaf.

Ar hyn o bryd mae Ysgol Dyffryn Trannon yn Nhrefeglwys yn ysgol ddwy ffrwd sy'n cynnig addysg trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg i ddisgyblion 4 - 11 oed.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig newid darpariaeth iaith yr ysgol er mwyn dod yn ysgol Gymraeg yn y pen draw gan sicrhau y bydd disgyblion yr ysgol yn dod yn gwbl ddwyieithog.

Os bydd yn llwyddiannus, byddai'r newid a gynigir yn cael ei gyflwyno'n raddol fesul blwyddyn, gan ddechrau gyda'r dosbarth derbyn ym mis Medi 2022.

Ni fyddai'r newid hwn yn effeithio ar y disgyblion sydd yn yr ysgol nawr - byddai'r disgyblion sy'n derbyn addysg Saesneg yn yr ysgol yn gallu parhau i wneud hynny tan iddynt adael yr ysgol.

Ar ddydd Mawrth 26 Ionawr, gofynnir i'r Cabinet ddechrau ymgynghori'r ffurfiol ar y cynnig.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Mae nifer y disgyblion Saesneg yn Ysgol Dyffryn Trannon wedi gostwng dros y blynyddoedd diweddar.

"Ar hyn o bryd, mae llai na 15 disgybl yn y ffrwd Saesneg ac mae hyn yn dipyn o her i'r ysgol wrth geisio darparu addysg briodol i'r dysgwyr hyn.

"Un o nodau'r Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella mynediad at addysg Gymraeg ar draws pob cyfnod allweddol.  Mae'r strategaeth hefyd yn cynnwys nod i symud ysgolion ar hyd y continwwm iaith.

"Er mwyn gwireddu'r nodau a'r amcanion hyn, rydym eisiau symud Ysgol Dyffryn Trannon ar hyd y continwwm iaith.  Byddai hyn yn sicrhau fod disgyblion yr ysgol yn cael cyfle i ddod yn hollol ddwyieithog ac yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, felly'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Rwy'n argymell i'r Cabinet ein bod ni'n dechrau ymgynghori'n ffurfiol ar y cynnig i newid y ddarpariaeth iaith yn Ysgol Dyffryn Trannon er mwyn dechrau'r daith i fod yn ysgol Gymraeg."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu